Störningar och klagomål

En störning kan till exempel vara nedskräpning, utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, eldning, dålig inomhusmiljö eller olägen­het orsakad av djurhållning. För att störningen ska bli ett ärende hos miljö- och byggnadsnämnden ska den vara bestående, ofta före­kommande eller betydande.

Lämna in ett klagomål

Handläggning av klagomål

Störningar som miljö- och byggnadsnämnden hanterar

Här finns tips på vem du kan kontakta när det inte är miljö- och bygg som är den rätta instansen: 

Andra instanser att kontakta

  • Inomhusmiljöproblem i egnahem/villor utreds av fackman/sakkunnig – kontakta ditt försäkringsbolag
  • Skade- och olycksfallsrisker, kontakta fastighetsägaren

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se