Störningar och klagomål

En störning kan till exempel vara nedskräpning, utsläpp av kemikalier eller orenat avloppsvatten, eldning, dålig inomhusmiljö eller olägen­het orsakad av djurhållning.

För att störningen ska bli ett ärende hos miljö- och byggförvaltningen ska den vara bestående, ofta före­kommande eller betydande.

Om klagomålet gäller en granne, styrelsen i bostadsrättföreningen eller fastighets­ägare är det bra om du börjar med att framföra dina synpunkter direkt till den som är ansvarig. Försök lösa problemet den vägen innan du kontaktar miljö- och byggförvaltningen.

Om du vill kontakta oss med ett klagomål som rör miljö- eller hälsoskydd så använd blanketten för klagomål, Anmälan om störning (pdf).

Fyll i blanketten så noggrant som möjligt så underlättar du vårt arbete. Ärendet kan handläggas fortare om alla uppgifter som behövs finns med.

Du har rätt att vara anonym om du vill men anonyma anmälningar kan vara svårare att utreda.

Är du anonym går det inte att juridiskt driva ärendet om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes eldning. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Tänk på att uppgifterna i lämnad anmälan och handlingar som uppstår i ärendet är normalt sett allmänna och offentliga handlingar.

Vi handlägger klagomål i följande steg

När vi får in ett klagomål gör vi en bedömning av om det inlämnade klagomålet skulle kunna vara en olägenhet enligt miljöbalken.

Om det kan vara det, begär vi in yttrande från fastighetsägaren/den som stör där de får redogöra för sin syn på saken som vi sedan gör en bedömning av.

Efter detta ställer vi eventuellt krav på fastighetsägaren/den som stör att undersöka problemet och redovisa förslag på vilka åtgärder som kommer att vidtas. Det är fastighetsägaren/den som stör som ansvarar för att vidta åtgärderna.

Vilka störningar kan vi hantera

För att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna åtgärda en olägenhet måste det finnas en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Nämnden kan inte hantera frågor som inte är en olägenhet för miljön eller för människors hälsa. En bedömning måste alltid göras i det enskilda fallet. Klagomålen måste gälla ett område som vi har tillsyn över.

Här finns tips på vem du kan kontakta när det inte är miljö- och bygg som är den rätta instansen: 

Polisen

Kontakta polisen när det gäller ordningsfrågor. Det kan t.ex vara störande musik eller vattenskoterkörning.

Länsstyrelsens djurskydd

Kontakta Länsstyrelsens när det gäller bristande djurhållning eller bristande tillsyn över hundar och katter.

Dala vatten och avfall AB

Om du har kommunalt avlopp och misstänker att stoppet är på den kommunala ledningen ring DVAs kundservice på 020-200 210. Vid akuta problem efter kontorstid görs felanmälan på 023-133 08. Om du har klagomål på t.ex utebliven sophämtning är det också DVA som du kontaktar.

FTI

Återvinningsstationer och hanteringen av förpackningar sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI. Anmäl att städning eller tömning behövs direkt till dem.

Andra instanser att kontakta

Inomhusmiljöproblem i egnahem/villor utreds av fackman/sakkunnig – kontakta ditt försäkringsbolag

Arbetsmiljöfrågor handläggs av arbetsmiljöverket

Bristande renhållning av gator, torg och parker – kontakta gatuavdelningen. Kontaktuppgifter finns på: Vägar och grönområden

Skade- och olycksfallsrisker, kontakta fastighetsägaren

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i tjänst 2024)
Telefon: 0241-155 41

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se