Trygghetspunkt

Den övergripande uppgiften för trygghetspunkterna är att svara för information och trygghet för de som vistas inom ett geografiskt område i samband med större räddningsinsatser, kriser eller störning i samhällsfunktioner.

Vid en trygghetspunkt ska besökare kunna erbjudas aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och servering av lättare förtäring och dryck. Från trygghetspunkten kan du även larma polis, ambulans och räddningstjänst.

I Gagnefs kommun finns sju trygghetspunkter. De är förlagda i Gagnefs kommuns fastigheter. Varje trygghetspunkt är knutet till ett geografiskt område.

Trygghetspunkter

Karta över Gagnefs kommuns Trygghetspunkter.
  1. Björbo skola
  2. Syrholens skola, Dala-Floda
  3. Mockfjärds skola
  4. Djurås skola
  5. Bäsna skola
  6. Djurmo skola
  7. Kyrkskolan, Gagnef

Kommunens krisledning förser trygghetspunkterna med aktuell information som kan ges till de som söker sig dit. På samma sätt kan aktuella förhållanden rapporteras in till krisledningen.

Lokalerna

Lokalerna kan ta emot större människogrupper i behov av hjälp till exempel vid en utrymning av en fastighet eller efter en större olycka.

Bemanning

På Trygghetspunkterna finns FRG-Gagnef samt personal från Gagnefs kommun. Som leds av kommunens krisledningsorganisation. FRG-Gagnef som bemannar trygghetspunkterna är utbildade och övade för uppgiften.

Krisstöd

Trygghetspunkten ska kunna användas som ett krisstödcentrum för kommunens krisstödsgrupp.

Nödradio

Vid upprättad trygghetspunkt ska det finnas en kommunikationsradio som komplement till befintlig telefon.

Nödvatten

Vid störning i dricksvattenförsörjningen ska samtliga trygghetspunkter kunna förses med nödvatten och vara utlämningsställe för vatten till allmänheten.

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se