Trygghetspunkter

Syftet med en trygghetspunkt är att det ska finnas en bemannad plats dit du kan vända dig vid en större räddningsinsats, samhällsstörning eller höjd beredskap. Det gäller oavsett om du är närboende, besökare eller som vistas här av annan anledning.

Trygghetspunkter delas in i tre nivåer:

  • Nivå 1 – Enkelt dagcentrum, en trygghetspunkt som är användbar under en kortare tid, t.ex. under några timmar dagtid. Ingen möjlighet till matlagning eller duschmöjligheter.
  • Nivå 2 – Utökat dagcentrum, en trygghetspunkt där man kan vistas vid större delen av dygnet men där man övernattar hemma. Finns i regel finns både duschmöjligheter och kafeteria/restaurang som kan användas för att laga mat i.
  • Nivå 3 – För dygnet runt-vistelse, en trygghetspunkt där man ska kunna vistas dygnet runt, exempelvis vid evakueringar.

I Gagnefs kommun finns sju i förväg utsedda trygghetspunkter. De är förlagda i Gagnefs kommuns fastigheter. Varje trygghetspunkt är knutet till ett geografiskt område. Det är inte säkert att alla trygghetspunkter öppnas vid en händelse. Hur många som öppnas beror på händelsens art, utbredning men främst vilket personalläge för bemanning som råder.

Trygghetspunkterna i Gagnefs kommun är av typen ”Nivå 1”. Det innebär till exempel att du vid en trygghetspunkt under en kris kan du förvänta dig aktuell och riktig information, enklare sjukvård som plåster eller första förband, någon att prata med (krisstöd), en stunds vila och servering av lättare förtäring och dryck. Från trygghetspunkten kan du även larma polis, ambulans och räddningstjänst.

På ett par platser finns det möjlighet att vid extrema extraordinära händelser där större delar av samhället är totalt utslaget, och att åka till bua’n inte hjälper i längden, utöka trygghetspunkten till ”Nivå 2” och i extremfall till ”Nivå 3”, men det kräver några dygns arbete.

Information om vilka trygghetspunkter som är öppna kan fås via via kommunens hemsida, anslag på kommunhuset och vid trygghetspunkterna, information via Sveriges Radio P4 Dalarna (gäller vid viktigt meddelande till allmänheten – VMA) och Radio Gagnef.

Karta med trygghetspunkterna utplacerade

Karta över Gagnefs kommuns Trygghetspunkter.
  1. Björbo skola
  2. Syrholens skola, Dala-Floda
  3. Mockfjärds skola
  4. Djurås skola
  5. Bäsna skola
  6. Djurmo skola
  7. Kyrkskolan, Gagnef

Lokalerna

Lokalerna är oftast del av skolans matsal. Där kan vi ta emot större grupper av människor i behov av information, laddning av mobiler och läsplattor, lite varm dryck eller få prata med någon. Vi har idag inga förberedda övernattningsplatser vid våra trygghetspunkter.

Bemanning

Trygghetspunkterna öppnas och bemannas till största delen av frivilliga resursgruppens personal som är utbildad och övad för uppgiften. På plats kommer också personal från Gagnefs kommun att finnas. Antalet trygghetspunkter som kan öppnas är till stor del avhängigt på hur många frivilliga FRG kan få ihop. Vi har alltid behov av att fler frivilliga kan ställa upp och hjälpa till. Kontakta gärna lokal FRG och anmäl dig som frivillig.

Krisstöd

Trygghetspunkten ska kunna användas som ett krisstödcentrum för kommunens krisstödsgrupp vid en större olycka eller händelse där du behöver prata med någon om din oro.

Nödradio

Vid upprättad trygghetspunkt kommer det att finnas en kommunikationsradio som komplement till befintlig telefon. Genom nödradion kan polis, ambulans och räddningstjänst larmas vid behov om det ordinarie mobilnätet inte fungerar.

Nödvatten

Vid störning i dricksvattenförsörjningen ska samtliga trygghetspunkter kunna förses med nödvatten och vara utlämningsställe för vatten till allmänheten. Notera att tillhandahållet nödvatten endast är till för människor. För dina husdjur får du förbereda nödvatten i förväg. Som tur är har vi gott om bra vatten i våra älvar, bäckar och sjöar.

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se