Bygglov

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.

Den som inte har möjlighet att ansöka digitalt hänvisas till att ansöka via blankett som finns längst ned på sidan.

Åtgärder som kräver bygglov

 • Nybyggnad.
 • Flytta en befintlig byggnad till en ny plats.
 • Göra en tillbyggnad.
 • Använda eller inreda byggnaden/lokalen för ett väsentligt annat ändamål än tidigare.(tex ytterligare bostad eller ytterligare lokal för handel, undantag från lovplikten gäller småhus)
 • Ändra byggnadens konstruktion på så sätt att de bärande delarna berörs.
 • Ändra en byggnads yttre utseende.(om byggnaden ligger inom detaljplanerat eller område med särskilda bestämmelser)
 • Inom detaljplan krävs bygglov för skyltar och ljusanordningar.
 • Riva en byggnad eller en del av en byggnad.
 • Ändra markens utseende, t ex schakta bort eller fylla på jord.
 • Det finns även vissa områdesbestämmelser eller detaljplaner med mer eller mindre lovplikt.

Handlingar som ska lämnas in med ansökan om bygglov

 • Nybyggnadskarta, vid nybyggnation
 • Situationsplan skala 1:500
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritningar
 • Beskrivning av projektet
 • Teknisk beskrivning
 • Anmälan kontrollansvarig
 • Kontrollplan

Beroende på vad ditt ärende gäller kan handlingarna se lite olika ut, ritningarna ska vara tydliga och skalenliga. Noggranna och tydliga ritningar underlättar vårt arbete och ser till att handläggningen av ditt ärende går smidigare. 

Nybyggnadskarta och situationsplan kan beställas via e-tjänsten Beställa kart- och mättjänster

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning är en beskrivning på byggnadens tekniska egenskaper.

Anmälan kontrollansvarig

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. 

Mer information om certifierad kontrollansvarig hittar du hos Boverket

Läs mer i Boverkets broschyr ”Behöver jag en kontrollansvarig? (pdf)”

Kontrollplan

Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. Den kontrollansvarige hjälper oftast dig som byggherre att ta fram en kontrollplan. En enkel kontrollplan kan du även göra själv.

Läs mer på sidan om Kontrollplaner

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Exempelhandlingar

Telefon- och besökstider

Telefontid kl 10-12 måndag – torsdag.

Alla besök ska förbokas.

Om du inte når handläggaren på telefon går det bra att ställa dina frågor via e-post.