Frågor och svar om svenska för invandrare (SFI)

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring kurser och utbildningen Svenska För Invandrare (SFI).

Om SFI

Svenska för invandrare är för dig som ännu inte har grundläggande kunskaper i det svenska språket. När du läser SFI får du både grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskap om det svenska samhället. SFI vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. Utbildningen finns på flera olika nivåer, A, B och C. När du avslutat en kurs får du ett betyg.

All undervisning är kostnadsfri. Studierna är inte studiemedelsberättigade.

Hur anmäler jag mig till SFI?

Du anmäler dig genom webbanmälan på Vuxenutbildningens hemsida. Du måste ha BankID för att kunna göra din anmälan digitalt. Om du saknar BankID kan du få hjälp med din anmälan på Hedens skola, Hedvägen 28 i Mockfjärd eller fylla i en ansökningsblankett och lämna in den till kommunens reception i Djurås.

Hur får jag veta när jag fått en utbildningsplats?

Du får först ett mottagningsbesked från skolan. Sen kommer lärare kontakta dig för inskrivningssamtal. Där kan tolk hjälpa till vid behov. Läraren bokar tolken.

Vad händer om jag inte kommer till kursstart?

Om du inte kommer till kursstart eller kursinformationen avslutas din sfi-plats. Du måste då göra en ny anmälan till SFI.

När får jag börja?

Målet är att du som etableringselev ska ha en utbildningsplats inom en månad. Övriga försöker vi få en utbildningsplats för inom tre månader.

Vi erbjuder 11 kursstarter/år. När du har skickat in din ansökan får du information av skolan.

Varför blir jag inte mottagen till SFI?

Det kan finnas orsaker till att du inte blir mottagen till SFI. Det kan vara en eller fler av följande anledningar:

  • Upprepade avbrott
  • Utskrivning från SFI
  • Du har inte förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  • Du har blivit erbjuden plats, men ej kommit till kursstart.
  • Du har tidigare SFI studier under längre tid utan att ha nått upp till kursmål.
  • Du är folkbokförd i en annan kommun och din hemkommun betalar inte för dina SFI-studier i Gagnef.

Kan jag arbeta och studera samtidigt?

Ja, både arbete och praktik kan kombineras med dina SFI-studier, men vi rekommenderar minst två studiedagar per vecka i skolan för bästa resultat. Tag kontakt med studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer eller få hjälp att planera.

Hur många timmar i veckan pågår studierna?

Du studerar minst 23 timmar i veckan och har lektioner varje vardag (eventuella undantag meddelas av läraren). Du kan inte själv välja tid för dina lektioner. Därför är det viktigt att du har möjlighet att studera mellan 08.00-17.00, måndag till fredag.

Jag tycker att jag hamnat på fel SFI-nivå. Vad gör jag?

Om du anser att du hamnat på för svår eller för enkel nivå i dina studier pratar du med studie- och yrkesvägledare. Det är sedan rektorn som beslutar om din SFI-nivå ska ändras.

Vart vänder jag mig för att anmäla sjukdom/sjukfrånvaro?

Ring eller skicka e-post till din lärare eller skolans administration. Läkarintyg ska lämnas in om du är sjuk mer än 5 studiedagar.

Om jag vill avbryta mina SFI-studier, hur gör jag då?

Om du vill avbryta dina SFI-studier meddelar du din skola. Innan du gör det rekommenderar vi att du tar reda på vad det kan få för konsekvenser om du avbryter studierna. Det kan till exempel innebära att du inte har rätt att starta igen eller att du inte får ekonomiskt stöd.

Kan jag förlora min studieplats?

Ja, om du inte kan tillgodogöra dig utbildningen eller om du inte gör tillfredsställande framsteg. Du kan även förlora din SFI-plats om du har för stor frånvaro eller om du varit frånvarande mer än tre veckor i följd utan att ha varit sjuk. Då blir du av med din utbildningsplats.

Får jag studiemedel (CSN) när jag studerar på SFI?

Nej, det får du inte.

Får jag ta ledigt under tiden jag studerar på SFI?

Du kan ansöka om kortare ledighet och varje ansökan behandlas av rektor. Vid längre frånvaro gör du ett avbrott i samtal med din lärare. När du är tillbaka gör du en ny SFI-anmälan.

Är jag försäkrad under mina SFI-studier?

Ja, när du är närvarande i skolan är du försäkrad.

Får jag betyg eller intyg?

Betyg sätts på varje avslutad SFI-kurs. Betygsskalan har två betygssteg, Godkänt och Icke godkänt. Du kan få studieintyg från skolans administratör under dina studier och betyg eller intyg när du slutar dina studier.

Hur lång är utbildningen i SFI?

Kurstiden varierar beroende på din utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerade studieväg.  

Vad händer efter avslutad SFI-utbildning?

Efter SFI C-kursen är nästa utbildningssteg att gå vidare med studier i svenska som andraspråk (SVA) på grundläggande nivå. Du kan söka till kurs Svenska som andraspråk delkurs 1 (grundläggande nivå). Svenska som andraspråk består av fyra olika delkurser på grundläggande nivå.