Fast avgift för hushållsavfall

Vad ingår i fast avgift och vilka betalar fast avgift?

Hos Dala Vatten och Avfall AB kan man läsa:

Avfallsavgiften består av en fast avgift, hämtningsavgifter och avgifter för eventuella tilläggstjänster. Den fasta avgiften täcker kostnaden för driften av våra återvinningscentraler och deras verksamhet – bland annat hantering av farligt avfall, elavfall och fjärrtransporter. Även kundservice, handläggning och planering av avfallstjänsterna ingår här. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för soptömning, transporter och behandling av hushållsavfall.”

För ett fritidsboende betalar man en så kallad sommartaxa, där den fasta avgiften är något lägre och hämtningsavgift betalas för sommarmånaderna. Om man inte alls besöker fastigheten, annat är för tillfälligt underhåll (t.ex. för att klippa gräs) går det att få uppehåll från hämtningsavgiften. I Gagnefs kommun innebär detta att även den fasta avgiften reduceras. 

På DVAs webb finns formulär för uppehåll från sophämtning

Alla fastigheter där det finns en byggnad som från ett objektivt perspektiv är beboeligt, ska betala fast avgift. Det innebär att även byggnader med mycket enkel standard ingår i avfallskollektivet. 

Äger man en byggnad som är förfallen och helt och hållet obeboelig går det att få en bedömning om fastigheten ska ingå i avfallskollektivet enligt 11§ i Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Gagnefs kommun.

Detta görs efter dispensansökan till miljö- och byggnadsnämnden.

Skicka in blanketten i högerspalten och komplettera med bilder som visar utsidan och insidan av byggnaden.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se