Hemtjänst

Hemtjänstens uppgift är att underlätta det dagliga livet när du på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom får svårt att klara dig själv. Hemtjänstens ambition är att göra det möjligt för dig att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Genom hemtjänsten kan du få hjälp med personlig omvårdnad, service, trygghetslarm, trygghetssamtal, socialt stöd och ledsagning. Genom de olika insatserna ska du tillförsäkras en skälig levnadsnivå och stödet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

För att få hjälp från hemtjänsten krävs att din fysiska eller psykiska förmåga är nedsatt och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Om du vill ta del av insatserna ska du ansöka om det hos kommunens biståndshandläggare, som gör en utredning och fattar ett beslut enligt socialtjänstlagen. Du beviljas hjälp med de moment du inte kan utföra själv.

Omvårdnad

Med omvårdnad menas till exempel på- och avklädning, dusch, personlig hygien, förflyttning, toalettbesök, hjälp att värma mat och egenvård. Omvårdnadsinsatser kan erbjudas dygnet runt, flera gånger per dag.

Service

Städning utförs i normalfallet var tredje vecka i två rum och kök samt badrum/toalett och består av underhållsstädning.

Tvätt utförs i det egna hemmet och kan innebära hjälp med att samla ihop, sortera och tvätta tvätt samt torka, vika och lägga in i skåp/lådor. Strykning av enstaka plagg kan ske vid behov. Strykning och mangling av sänglinne, handdukar och liknande utförs inte.

Inköp beviljas i normalfallet en gång i veckan och kan innebära hjälp att skriva inköpslista, genomföra inköp samt plocka in varor i skåp/lådor.

Trygghetslarm

Trygghetslarm underlättar för dig som känner dig otrygg i det egna hemmet. Genom larmet kan hjälp tillkallas om något oförutsett inträffar dig, till exempel om du ramlar eller behöver annan hjälp av akut karaktär.

Trygghetssamtal

Trygghetssamtal kan beviljas om du känner otrygghet i hemmet. Det innebär att personal från hemtjänsten ringer upp dig efter överenskommelse och hör att allt är bra. Trygghetssamtal kan erbjudas dygnet runt, flera gånger per dag.

Socialt stöd

Du som är ensamstående och saknar naturligt nätverk kan beviljas socialt stöd. Stödet ges i form av samvaro i det egna hemmet eller promenader i närområdet. Kan beviljas en eller flera gånger i veckan.

Kontakt

Enhetschef Västra hemtjänstdistriktet
Marie Ehrling
Telefon: 0241-154 54
E-post: marie.ehrling@gagnef.se

Personal Västra hemtjänstdistriktet
Telefon: 0241-154 56

Enhetschef Östra hemtjänstdistriktet
Maria Nordkvist
Telefon: 0241-152 34
E-post: maria.nordkvist@gagnef.se

Personal Östra hemtjänstdistriktet
Telefon: 0241-152 36