Försäkringar

Olycksfallsförsäkring

Gagnefs kommun har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Gagnefs kommuns verksamhetsområde. Försäkringen avser olycksfallsskada dvs ”en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse”.

För de försäkringstagare som tillhör kategori 1 gäller försäkringen under verksamhetstid /skoltid. För försäkringstagare som tillhör kategori 2 gäller försäkringen hela dygnet. En närmare beskrivning av kategorier framgår av nedanstående försäkringsbrev och försäkringsbesked.

Observera att försäkringen är en olycksfallsförsäkring och att den inte gäller för sjukdom. Därför bör alla som omfattas av försäkringen komplettera kommunens olycksfallsförsäkring med en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt och som ger ett fullgott försäkringsskydd.

Skadeanmälan

Du som omfattas av försäkringen och råkar ut för en skada, kan anmäla skadan på två olika sätt:

Kontakt

Ungdoms- och Brå-samordnare
Rosa Flank
Telefon: 0241-15512
E-post: rosa.flank@gagnef.se