Information om skydd

I akuta situationer ring polisen på telefon: 112

(Glöm inte att rensa historiken i webbläsaren)

Skyddat boende

Om du behöver ta dig akut ifrån din bostad till ett skyddat boende, ta kontakt med polisen. Du kan även kontakta socialförvaltningen eller socialjouren (efter kontorstid).

Socialtjänsten telefon 0241-152 15

Socialjouren telefon 112 (efter kontorstid)

Polisanmälan

Att utsätta någon för våld är en brottslig handling. En polisanmälan kan göras i den akuta situationen när polisen kallas till platsen där du blivit utsatt. Misshandel faller under allmänt åtal, vilket betyder att polisen är skyldig att ta upp en anmälan. Du kan också göra en polisanmälan i efterhand genom att ringa till eller besöka polisstationen. När du har gjort en anmälan har du rätt till ett kostnadsfritt målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har till uppgift att följa dig genom hela rättsprocessen och se till dina rättigheter. Vid första förhöret är det viktigt att anmäla eventuella tidigare våldshändelser.

Polisen telefon: 114 14

Kontaktförbud

Personer som är utsatta för våld har möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Ansökan görs hos polisen eller åklagaren och beslut fattas av åklagare. Ett kontaktförbud innebär förbud att besöka, på något annat sätt kontakta (exempelvis genom att ringa, sms:a, skicka brev eller e-post) eller följa efter personen som ska skyddas med beslutet. Personen som kontaktförbudet gäller får inte heller ta kontakt med den som ska skyddas genom någon annan person. Överträdelse av kontaktförbud är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i max 1 år. Det är viktigt att anmäla varje överträdelse till polisen.

Sekretessmarkering

Kallas också spärrmarkering eller ”skyddad adress”. Ansökan görs hos Skatteverket, där personen är folkbokförd. Sekretessmarkering innebär att en markering för särskild sekretessprövning finns för personen i folkbokföringsdatabasen. Skatteverket aviserar sekretessmarkeringen till andra myndigheter tillsammans med övriga uppgifter om personen. Markeringen ska fungera som en varningssignal, så att en noggrann prövning görs innan uppgifter om personen lämnas ut. En sekretessmarkering innebär ingen absolut sekretess. Ansökan ska vara skriftlig och de skäl som åberopas för att få markeringen bör styrkas genom intyg från till exempel sociala myndigheter eller polis. För övrigt skydd av personuppgifter se Skatteverkets hemsida.

(Glöm inte att rensa historiken i webbläsaren)