Frågor och svar om Grundläggande nivå

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring kurser och utbildningar på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning.

Vilka kurser finns?

Du hittar kursutbudet i vår digitala ansökan. Om du inte har möjlighet att logga in där kan du få hjälp av skolan.

När är ansökan öppen?

Ansökan är öppen året om och du kan ange önskat startdatum i din ansökan. När du skickat in din ansökan blir du kontaktad av studie- och yrkesvägledare. Tillsammans planerar ni in närmast möjliga kursstart.

Kostar det något att studera?

Nej. Undervisningen är kostnadsfri.

Måste jag köpa böcker?

Nej. På grundläggande nivå får du låna böcker och kursmaterial av din lärare.

Hur lång tid tar det att läsa en kurs?

Detta varierar beroende på vilken kurs du läser och vilken studietakt du läser kursen på. En vanlig rekommendation på grundläggande nivå är att studera ett ämne på maximalt 50% studietakt, halvtid. Du kan kombinera två ämnen samtidigt om du vill studera på heltid. Kontakta studie- och yrkesvägledare för att se över dina alternativ.

Exempelvis tar en kurs på 100 poäng 10 veckor att läsa om du läser på halvtid. En kurs som är 200 poäng tar 20 veckor på halvtid.

Vilken takt du kan läsa kursen på varierar beroende på din egen förmåga och insats samt om du har andra sysslor än dina studier att ta hänsyn till. Du planerar därför lämplig studietakt i samtalet med studie- och yrkesvägledare innan start.

Kan jag få studiemedel från CSN om jag läser grundläggande kurser eller utbildningspaket?

Du har rätt att söka studiemedel från CSN om du läser grundläggande kurser och utbildningar hos oss.

För att söka studiemedel från CSN måste du studera på minst 50 % studietakt. Du ansvarar själv för ansökan om studiemedel. Alla uppgifter du behöver om studierna för att göra ansökan hittar du i din studieplan.

Jag har fått F i grundläggande kurs tidigare, kan jag läsa kursen igen?

Ja.

Hur gör jag för att avbryta mina studier?

För att avbryta dina studier, meddela lärare och skolan. Om du har studiemedel från CSN för dina studier är du själv ansvarig för att meddela CSN att du avbryter studierna.

Kan jag söka grundläggande kurs i Gagnef om jag bor i en annan kommun?

Ja, men din hemkommun behöver få informationen och fatta beslut. Gör ansökan till Vuxenutbildning Gagnef, skriv ut din ansökan och lämnar den till din hemkommun. Därefter behöver du endast invänta beslut. Om din hemkommun beviljar ansökan blir du kontaktad av Vuxenutbildningen Gagnef.

Det som avgör om du får studera i Gagnef är två beslut:

  1. Hemkommunen kommer fatta ett beslut om kostnaden för sökt kurs/utbildning med Interkommunal ersättning (IKE). Detta beslut kommuniceras av hemkommunen till Vuxenutbildningen i Gagnefs kommun.
  2. Gagnefs kommun fattar beslut om antagning endast om hemkommunen har beviljat kostnaden.