LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

 Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, en enkätundersökning som tillhandahålls av MUCF, Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor. 

Under hösten 2021 besvarade 79% av kommunens ungdomar åk7-åk9 enkäten under skoltid, den besvaras anonymt. De svarade på frågor gällande hela sin livssituation som Familj, Fritid, Skola, Politik och samhälle, Trygghet, Hälsa, Arbete och Framtid.  

En sammanställning av resultaten finns att läsa, den som vill veta mera angående resultaten kontaktar ungdomssamordnaren.

Kontakt

Ungdomssamordnare
Rosa Flank
Telefon: 0241-15512
E-post: rosa.flank@gagnef.se