Försörjningsstöd

Hur söker jag försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd?

Du börjar med att kontakta mottagningssekreteraren vid vuxenenheten. Du får då en första information om vad som krävs för att du ska ha rätt till försörjningsstöd.

Är det då aktuellt för dig att söka försörjningsstöd får du en besökstid hos en handläggare.

Du får också information om vilka uppgifter och handlingar som du behöver ta med dig till besöket. Vi skickar också hem bekräftelse på besökstid och ansökningsblankett.

Vad krävs för att jag ska få försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd?

Försörjningsstöd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga försörjningssvårigheter.

Förutsättningen för att kunna få försörjningsstöd är att du inte kan försörja dig själv eller få dina behov tillgodosedda på något annat sätt. Du måste med andra ord pröva alla andra möjligheter som står till buds innan du har rätt till försörjningsstöd.

Vid ansökan om försörjningsstöd måste man bland annat lämna uppgifter om alla sina inkomster, utgifter och tillgångar.

Vad kan jag söka hjälp till?

Försörjningsstödet ska garantera att Du får en skälig levnadsnivå. Gagnef kommun tillämpar så kallad bruttonorm där ett flertal hushållsavgifter är inräknade. Hur stort försörjningsstödet blir, beror på familjens storlek och ålder på hemmavarande barn.

Efter särskild prövning utgår tilläggsbelopp för kostnader för bostad, barntillsyn, arbetsresor, tandvård, läkarvård, medicin, hemutrustning mm.

Beviljas försörjningsstöd betalas detta ut till ditt bankkonto ett par dagar efter beslutet.

Om jag inte får det jag begär?

Söker du försörjningsstöd men får avslag på din ansökan har du alltid möjlighet att överklaga beslutet. Överklagan sänds till Socialtjänsten som är skyldig att se över beslutet och vid behov hjälpa till med formulering av överklagan innan den skickas vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Kontakt

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

Mottagningssekreterare/1:e socialsekreterare
Mats Björk
Telefon: 0241-152 31
E-post: mats.bjork@gagnef.se

Fax 0241-152 18

Telefontider

Måndag-fredag kl. 8:30-9:30