Information – valsedlar och valaffischer

Valsedlar

Valnämnden ansvarar enligt lag för att vissa valsedlar ska finnas i alla röstningslokaler och vallokaler:

 • Blanka valsedlar,
 • Valsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fått mer än en procent av rösterna i hela landet.

Inför valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024 så erbjuder valnämnden i Gagnefs kommun de partier som anmält deltagande till EU-valet 2024 hjälp med distribution av valsedlar till röstningslokaler och vallokaler. Alternativt ordnar ni med utdelning själva. De partier som önskar hjälp med distribution får lämna in sina valsedlar till kommunkontoret den 14 maj eller den 28 maj.

Valsedlarna ska vara förpackade i separata omslag per röstningslokal och vallokal. Partierna ansvarar för att antalet valsedlar i respektive omslag är tillräckligt. Valnämnden omfördelar inte inlämnade valsedlar mellan olika lokaler/distrikt. Uppgifter om antal röstberättigade i olika distrikt finns hos Valmyndigheten. Inlämnade valsedlar som inte är förpackade enligt anvisning eller inlämnas senare än angiven tidpunkt återlämnas till partiet.

Röstningslokaler EU-valet 2024

Himmilsgården
IOGT-NTO lokalen Björbo

Vallokaler EU-valet 2024

Djurmoskolan
Himmilsgården
Mockfjärdsskolan
Bäsna bygdegård
Dala-Floda församlingshem
Gagnefs församlingshem
IOGT-NTO lokalen Björbo

Antal röstberättigade per valdistrikt, per den 1 mars 2024

Mockfjärd 1735
Gagnef 1457
Djurås 1595
Bäsna 909
Djurmo 908
Dala-Floda 756
Björbo 632

Valaffischer

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat om generellt tillstånd för politisk valaffischering utanför planlagt område under tidsperioden 12 maj till 16 juni 2024.

För mer information: EU-valet: Den 12 maj får politiska partier sätta upp valaffischer i Dalarna

Inom planlagt område

Inom planlagt område måste tillstånd för brukande av offentlig plats sökas hos polisen.

Följande villkor gäller:

 • Valaffischer får inte sättas upp inom vägområdet
 • Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder eller övriga mötesfria landsvägar och inte heller på broar över sådana vägar
 • Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare
 • Valaffischer får inte sättas upp utan markägarens tillstånd
 • Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar
 • Valaffischers storlek får inte överskrida A1 format
 • Den som sätter upp valaffischer måste se till att de inte går sönder, lossnar eller på annat sätt skräpar ner platsen
 • Träd och lyktstolpar får användas i den mån övriga regler efterlevs. Fästanordning får inte skada träd eller stolpe. Träden får inte heller skadas i övrigt, exempelvis får inga grenar kapas
 • Sökande ska själv bekosta, sätta upp och ta bort affischerna och tillhörande ställ samt städa upplåtet område och ytorna däromkring kopplat till affischeringen.
 • Eventuell bortplockning av affischer som ej tagits ned enligt ovanstående kan plockas bort av kommunen och debiteras sökanden.