Dagverksamhet

Du som har en demensdiagnos kan beviljas dagverksamhet.

Dagverksamheten finns Högsvedens vård- och omsorgsboende i Mockfjärd.

Dagverksamheten har öppet måndag-fredag och erbjuder olika aktiviteter samt samvaro tillsammans med andra.

Om du vill ansöka om dagverksamhet ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare

Kontakt

Enhetschef
Maria Linder
Telefon: 0241-151 08
E-post: maria.linder@gagnef.se

Personal Dagverksamheten
Telefon: 0241-152 92