Enskilt avlopp

Vissa hus ute på landsbygden har inte möjlighet att vara anslutna till det kommunala avloppet. Dessa hushåll har istället ett eget avlopp, ett så kallat enskilt avlopp.

Miljön och avloppsvattnet

Enskilda avlopp belastar miljön och kan även innebära hälsorisker. Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav.

Läs mer om tillstånd för enskilt avlopp.

Testa ditt avlopp – är det grönt, gult eller rött?

Avloppsguiden har tagit fram en enkel test som du kan använda för att kontrollera om din avloppsanläggning är okej eller i behov av åtgärder. Där finns också en checklista samt länkar till ytterligare information.

Du kan testa ditt avlopp på Avloppsguidens webbplats.

Ska du köpa eller sälja hus med eget avlopp?

När du köper ett hus med enskilt avlopp tar du över ett stort ansvar för den avloppsanläggning som redan finns på plats. Det är därför viktigt att du tar reda på hur anläggningen ser ut, om den har tillstånd eller inte och hur den ska skötas.

Slam

Slam från ditt egna avlopp räknas som hushållsavfall. Det är bara entreprenörer som kommunen anlitat som får hämta slam.

Om du vill ta hand om ditt slam själv kan du anmäla eget omhändertagande till miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller slam från slamavskiljare och latrin från separerande toaletter. Detta gör du hos miljö- och byggförvaltningen. För att få dispens måste din anläggning klara miljökraven. Du kan också ansöka om uppehåll i tömning eller förlängt tömningsintervall.

För övriga frågor om slamtömning, kontakta: Dala Vatten och Avfall AB

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se