Synpunkter och klagomål – Stöd, omsorg & och vård

För oss som jobbar i Gagnefs kommun är det angeläget att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför. I denna strävan är det viktigt att du berättar för oss om du inte är nöjd med vårt arbete eller om du har förslag på förbättringar. Vi tar emot dina synpunkter och klagomål på ett positivt sätt och kommer att använda dom i vårt kvalitetsarbete. Även om du väljer att vara anonym så kommer dina synpunkter att tas på allvar. Ge oss gärna tips och idéer om hur vi kan förbättra verksamheten.

Inom tre veckor från det vi tagit emot dina synpunkter blir du kontaktad av någon ansvarig person inom verksamheten, förutsatt att du angett att du vill bli kontaktad. Du kan lämna dina synpunkter eller klagomål skriftligt eller genom att ringa till den som ansvarar för verksamheten.

Om du vill lämna synpunkter och klagomål skriftligt kan du använda vårt formulär.

Om du vill vara anonym så skriver du ”anonym” i fältet namn och bockar för ”Ingen återkoppling”. 

Systemleverantörer rekommenderar att man inte klistrar in kopierad text i formuläret, då det finns en begränsning i hur många tecken som får plats.

Om du har mycket text ber vi att du tar direkt kontakt med någon i verksamheten och får en anvisning om hur du kan skicka in material på annat sätt.

Dina synpunkter behandlas som inkommen handling och diarieförs.

Om du vill lämna synpunkter som rör hälso- och sjukvården så har du också möjlighet att kontakta Patientnämnden. Länk till information om Patientnämnden finns under länken med namnet Information.

Övrig kommunal verksamhet

Om det inte handlar om Stöd, omsorg & vård besök sidan Synpunkter och klagomål för övrig kommunal verksamhet.

Kontakt

Reception Socialförvaltningen
Telefon: 0241-152 15

Socialchef
Ulrika Gärdsback
Telefon: 0241-155 99
E-post: ulrika.gardsback@gagnef.se

Verksamhetschef Stöd och omsorg
Anna Yttervall
Telefon: 0241-155 11
E-post: anna.yttervall@gagnef.se

Verksamhetschef Vård och omsorg
Anna Eklund
Telefon: 0241-155 98
E-post: anna.eklund@gagnef.se