Djurås – Skattkistan 1

Kristallen

Blå

Hos oss på Blåa Kristallen går idag 14 barn i åldrarna 1-4 år. Vi är fyra pedagoger som arbetar här varav en är resurspedagog. Vi vill att verksamheten hos oss präglas av trygghet, nyfikenhet och glädje.

Som pedagoger försöker vi att alltid vara engagerade och lyhörda för barnens intressen och behov. Barnes ideer tas till vara och genomsyrar verksamheten. Vi pedagoger är medforskare och uppmuntrar, utmanar och stödjer barnen i sitt lärande och sociala samspel. Kommunikation, reflektion och ett positivt tänkande mellan både vuxna och barn är grundpelare i vardagen.

Vårt arbetssätt och vår planering under året följer förskolans årshjul.

Smaragden

Smaragden 1 

Vi är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år och vi har samarbete med dagbarnvårdare i Djurås. På avdelningen arbetar tre pedagoger. Under förmiddagarna delas barnen in i mindre grupper. Vårt fokus ligger på att barnen ska känna glädje och trygghet över att komma till förskolan. Det ska vara roligt!

Vi pedagoger är positiva, lugna och möter barnen på deras nivå. Vi är uppmärksamma på vad barnen har för intresse och planerar verksamheten utefter det. Vår förskola har en angränsande fotbollsplan och skog som vi brukar göra utflykter till.

Utevistelse, skapande och utforskande lek är viktiga delar i vår verksamhet. Även sång, musik och rörelse utgör en stor del av vår verksamhet.

Barnen får experimentera, utforska och prova på olika saker för att upptäcka och utveckla sitt intresse för att lära. Leken står alltid i fokus och det är genom leken barnen lär sej nya saker.

Vi arbetar ständigt med värdegrunden och använder oss av ”kompissolen” vilket är mycket uppskattat hos barnen. Vi visar varandra respekt och värdesätter varje individ.

På vår avdelning använder vi lärplattan som ett verktyg i vårt dokumentationsarbete samt att barnen tillsammans med oss pedagoger arbetar med lärplattan mot de olika mål som står i vår läroplan.

Smaragden 2

På Smaragden 2 går det 15 barn i åldrarna 3-4 år och det arbetar 3 pedagoger.  Avdelningen har samarbete med dagbarnvårdare i Djurås. 

Vi arbetar för att varje barn under sina förskoleår skall få uppleva, upptäcka och experimentera för att lära. Hos oss är leken det viktigaste verktyget som barnen har för att lära sig och uppleva nya saker. Under lekfulla former tillägnas barnen  kunskaper.

Värdegrunden är en stor del av vårt arbete, varje barn ska känna glädje och trygghet över att komma till förskolan. Vi erbjuder en trygg miljö med engagerade pedagoger som ser varje barns behov och intressen. Vi använder oss av ”kompissolen” vilket är mycket uppskattat hos barnen. Vi visar varandra respekt och värdesätter varje individ. Pedagogerna dokumenterar och reflekterar för att följa varje barns lärande och planerar verksamheten utifrån det.

Utevistelse, skapande och utforskande lek är viktiga delar i vår verksamhet.

Vi tror att utevistelse skapar friska barn och därför lägger vi en stor del av verksamheten utomhus. Vi har en utflyktsdag i veckan då vi ger oss ut på upptäcktsfärd, till exempel lekparker, skogen, biblioteket m.m.

På vår avdelning använder vi lärplattan som ett verktyg i vårt dokumentationsarbete samt att barnen tillsammans med oss pedagoger arbetar med lärplattan mot de olika mål som står i vår läroplan.

Diamanten

Mind map över Diamantens värdeord

Rubinen

På Rubinen går det 16 barn mellan 1-4 år. Vi är fyra pedagoger som arbetar här varav en är resurspedagog. Vi vill att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som vistas här. Vi lägger stor vikt vid leken och att fungera tillsammans i grupp.

Vi kommunicerar på olika sätt såsom tal, bilder, tecken, sång, dans, drama och rörelse.  Vi lyssnar in barnens intressen och behov utifrån det skapar vi ett tema som vi jobbar med. För att barnen ska känna sig sedda delas barnen in i mindre grupper både i planerade och fria aktiviter.

Utevistelsen både på gården och utflykter är en naturlig del i vår verksamhet.

Safiren

På Safiren har vi barn i åldern 1 till 4 år. Utifrån barnens kunskap, nyfikenhet, intressen och fantasi, planerar vi den pedagogiska verksamheten i enlighet med våra styrdokument (den Goda Förskolan, Läroplanen).

Allt lärande bygger på trygghet och glädje – därför är vårt främsta mål att alla barn känner sig välkomna och trivs i barngruppen. Under det här läsåret kommer vi att använda oss av babblarna som metod för att nå våra prioriterade mål.

Inomhus erbjuder vi många olika aktiviteter i den dagliga verksamheten som t.ex. motorik i rörelserummet, skapande, möten med matematik, teknik och annan vetenskap där barnen får prova, utforska och resonera tillsammans med oss pedagoger. Alla ska ha kul hos oss!

Kontakt

Rektor

Susanne Mårs Östlund
Telefon: 0241-154 69
E-post: susanne.marsostlund@gagnef.se

Biträdande rektor

Paméla Lundmark Sundin
Telefon: 0241-154 90
E-post: pamela.lundmark.sundin@gagnef.se

Kristallen avdelningar

Kristallen Blå
Telefon: 0241-152 57

Kristallen Vit
Telefon: 0241-152 59

Smaragden avdelningar

Smaragden 1
Telefon: 0241-153 64

Smaragden 2
Telefon: 0241-152 58

Diamanten

Telefon: 0241-153 21

Rubinen/Safiren avdelningar

Rubinen
Telefon: 0241-152 74

Safiren
Telefon: 0241-152 56

Vi erbjuder utevistelse minst 1 gång per dag och vi ser positivt på utflykter till skogen och lekplatser i vårt närområde. Det skapar roliga upplevelser för barnen och berikar fantasin och leken.