Barn som upplevt våld

(Glöm inte att rensa historiken i webbläsaren)

Barn, personer under 18 år, som upplevt våld kan uppvisa en rad olika tecken, till exempel:

  • Depression
  • Ångest
  • Självdestruktivitet
  • Aggressivitet
  • Astma
  • Eksem
  • Utåtagerande beteende
  • Koncentrationssvårigheter med mera

Om du misstänker att ett barn far illa kan du som privatperson göra en anmälan till individ- och familjeomsorgens mottagning, telefonnummer 0241-152 83. Vid akuta ärenden efter kontorstid kan den gemensamma socialjouren kontaktas via telefonnummer 112.

Kontakt

Anmälningstelefon
Barn och Familjeenheten
Telefon: 0241-152 83

1:e socialsekreterare Barn och Familjeenheten
Lena Andersson
Telefon: 0241-151 25
E-post: lena.a.andersson@gagnef.se

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

SOS
Telefon: 112

Socialjouren
Gäller utanför kontorstid
Telefon: 112

(Glöm inte att rensa historiken i webbläsaren)