POSOM

POSOM, Psykiskt Och Socialt OMhändertagande, innehåller representanter från Kommunen, Landstinget, Kyrkan och Polisen. Gruppen inkallas normalt vid akuta händelser, som vid större katastrofer, när PKL (Psykisk KatastrofLedning) eller annan kommun begär hjälp för att stötta en eller flera personer som berörs av händelsen. 

POSOM ska göra insatser i syfte att förebygga ohälsa för människor som upplevt olyckor eller katastrofer när samhällets ordinarie resurser är otillräckliga.

Vid behov upprättas ett kriscentra där gruppdeltagare med bland annat kunskaper om psykiska reaktioner och emotionell första hjälp finns som stödpersoner.

Flera i gruppen har utbildning i att genomföra avlastningssamtal.

Stödpersonerna tar hand om överlevande, oskadda, anhöriga, vittnen, chockade genom att vara medmänskligt stöd till drabbade, ge emotionell första hjälp samt hjälpa till att lösa praktiska problem.

POSOM-gruppen nås vid behov via SOS Alarm, tel 112, eller via Polisen.

Kontakt

SOS Alarm
Telefon: 112

Gagnefs Kommun
Telefon: 0241-151 00

Länkar