Ledsagare, kontaktperson och avlösare

Ledsagarservice

Du som har svårt att på egen hand ta dig till olika aktiviteter och behöver stöd av personal för att klara av detta, kan ansöka om ledsagning. I uppdraget ingår inte transporter exempelvis skjuts med bil. I de fall du inte kan resa med allmänna kommunikationsmedel hänvisas du till färdtjänsten i Dalarna.

Kontaktperson

Du som är ensam och saknar ett naturligt socialt nätverk kan ansöka om kontaktperson. Vanligtvis brukar man träffa sin kontakt person 1 gång per vecka och hitta på något kul tillsammans.

Avlösarservice i hemmet

Du som vårdar eller stödjer någon med en funktionsnedsättning kan ansöka om avlösarservice i hemmet. Avlösaren kommer hem till dig, så att du får möjlighet att komma ut på egna aktiviteter.

Kontakt

Reception IFO/LSS
Telefon: 0241-152 15

 

Utförare av beviljad insats

Enhetschef Uppdragstagare
Cristian Galvez
Telefon: 0241-152 79
E-post: cristian.galvez@gagnef.se