Övrigt stöd

(Glöm inte att rensa historiken i webbläsaren)

Polisen

Till polisens uppgifter hör bland annat att lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp.

Polisen kan hjälpa till med bland annat tolk och kontakter med andra 
myndighetspersoner.

Om du önskar erhålla kontakt med polisen behöver du inte 
nödvändigtvis gå till polisstationen om du tycker att detta är obehagligt.

Polisen kan komma hem till dig eller också kan möte ske på till exempel socialkontoret eller annan plats som du anser lämplig.

Brott i nära relation – Polisen

Gagnefs Vårdcentral

Till Gagnefs vårdcentral kan du vända dig om du behöver någon att tala med. 

De kan leda dig till rätt instans där du kan få hjälp.

Vårdcentralen i Gagnef (öppnas i ny flik)

Psykiatriska öppenvården

Hit kan du vända dig för krisbearbetning och stödjande samtal med psykiatrisk personal, psykolog och kurator.

Gagnefs öppenvårdspsykatri (öppnas i ny flik)

(Glöm inte att rensa historiken i webbläsaren)