Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten är att barnets bästa ska vara avgörande. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, utifrån en bedömning av barnets ålder och mognad.

Vårdnad

Målsättningen är att föräldrar har gemensam vårdnad, om det är till barnet bästa. Gemensam vårdnad innebär att ni båda föräldrar har ansvar för att ert barn får vad det behöver och har rätt till, att ni gemensamt beslutar i frågor som rör barnet. I takt med ert barns stigande ålder och utveckling tas allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos er båda. Reglerna om gemensam vårdnad har främst kommit till för att tillgodose barnets behov av nära och god kontakt med båda sina föräldrar, oberoende av om ni föräldrar bor ihop eller inte.

Hos vem ska barnet bo?

Föräldrar som har gemensam vårdnad beslutar själva om hos vem av föräldrarna barnet ska bo, eller att ert barn ska bo lika mycket hos er båda (växelvis boende). Växelvis boende kan fungera bra för vissa barn. För andra barn är det bättre att bo stadigvarande hos en förälder.

Det är ni föräldrar som tar ansvar för beslutet om boendet. Även om ni föräldrar väljer att skilja er är det viktigt att komma ihåg att ert barn inte skiljer sig från någon av er och heller inte ska behöva avstå från någon av er.

Att bestämma om umgänget

Barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Barn behöver båda sina föräldrar. Umgänget är till för barnet och det är ert barns intressen och behov som ska vara avgörande.

Om Ni inte kommer överens?

Om ni inte själva kan komma överens i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge kan Ni i första hand vända er till familjerätten för stöd i form av samarbetssamtal.

Ni kan också vända er till tingsrätten, Vårdnad, boende och umgänge (Falu tingsrätt webbplats), som då kan begära att familjerätten gör en utredning om hur vårdnad, boende och/eller umgänget ska vara för ert barn. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som blir bäst för barnet.

Domstolen kan även besluta om umgänge med umgängesstöd. Umgängesstöd är en möjlighet för dig som förälder att behålla eller återuppta kontakten med barnet i avvaktan på en mer varaktig lösning. Syftet med umgängesstöd är att barn och förälder ska få möjlighet att utveckla en trygg relation med varandra, och att ni föräldrar på sikt ska kunna samarbeta så bra att umgänget kan fortsätta utan umgängesstöd.

Kontakt

Familjerättssekreterare
Sofie Pettersson
Telefon: 0241-152 53
E-post: sofie.pettersson@gagnef.se

Familjeteamet
Telefon: 0241-154 88

Familjerådgivningen
Villagatan 10, Leksand
Telefon: 0247-151 88
E-post: familjeradgivningen@leksand.se