Företagslots

För att starta, etablera eller förändra din verksamhet, din lokal eller sortiment behöver du oftast tillstånd eller lov från kommunen. Det kan till exempel handla om:

  • plan- och bygglov
  • mark- och utbyggnadsfrågor
  • brand- och säkerhet
  • va/teknikfrågor
  • miljöbestämmelser
  • livsmedel
  • alkohol- och utskänkningstillstånd
  • eller annan typ av tillståndsärende

Oavsett vad ditt ärende eller fråga handlar om räcker det med att du kontaktar vår företagslots.

En väg in

Företagslotsen är ”en väg in” som hjälper dig att hitta rätta kontakter inom kommunens förvaltningar och organisationer som arbetar med företagsservice.

Även om ditt ärende spänner över flera verksamheter räcker det med att du skickar in din fråga vi e-post till oss. Därefter får du träffa företagslotsen och de personer och organisationer som ditt ärende kräver. Vid mötet får du praktisk information och rådgivning kring dina olika frågorna.

Möte med företagslotsen finns avsatt varje torsdag klockan 09.00 – 10.00 i Kommunhuset, Djurås.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Andreas Nordkvist
Telefon: 0241-154 89
E-post: naringsliv@gagnef.se