Höga flöden i vattendrag

Du kan se vattenstånd vid kraftstationer i Västerdalälven just i SMHI tjänst Hydrologiskt nuläge

Hydrologiska observationer i Västerdalälven

Västerdalälven är nästan helt oreglerad, därför kan flödet i älven förändras snabbt. Med presentationssystemet Aqua Västerdalälven kan samhällsaktörer följa älvens utveckling exempelvis vid risk för översvämning. I Aqua Västerdalälven presenteras flödesdata, vattennivåer och meteorologiska observationer vid stationer längs älven. Systemet använder flödesdata från Fortum och SMHI samt visar nivåmätningar från VA-bolagen, Vatten och avfall i Malung-Sälen AB och Dala Vatten och Avfall.

Länkar

Översvämningsdirektivet

Riskhanteringsplan och miljökonsekvensbeskrivning hittar du här.

Tips och råd

Översvämning – Råd till privatprsoner

Väderinformation

  • SMHI (Svensk vädersajt)
  • yr.no (Norsk vädersajt)

Vattenflöden

Vattenregleringsföretagen

SMHI Aqua Västerdalälven

Dammbrott

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se