Höga flöden i vattendrag

Du kan se vattenstånd vid kraftstationer i Västerdalälven just i SMHI tjänst Hydrologiskt nuläge

Länkar

Översvämningsdirektivet

Riskhanteringsplan och miljökonsekvensbeskrivning hittar du här.

Tips och råd

Översvämning – Råd till privatprsoner

Väderinformation

  • SMHI (Svensk vädersajt)
  • yr.no (Norsk vädersajt)

Vattenflöden

Vattenregleringsföretagen

Dammbrott

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se