Synpunkter och klagomål

Personlig kontakt

1. Kontakta ansvarig lärare/förskollärare/barnskötare eller mentor

Vänd dig till ansvarig lärare/förskolepedagog eller mentor om:

  • du inte är nöjd med det stöd skolan/förskolan ger
  • du upplever svårigheter i skolarbetet
  • ditt barn upplever sig vara utsatt för kränkande behandling eller diskriminering
  • du har andra synpunkter på vår verksamhet.

Även kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare kan vara till hjälp. Kontaktuppgifter finns på skolans webbplats.

2. Kontakta biträdande rektor eller rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd som du önskar av läraren eller mentorn, kan du ta kontakt med biträdande rektor eller rektor. På skolans webbplats finns kontaktuppgifter till skolledarna.

Läs mer om hur vi jobbar med Kränkande behandling och mobbning.

3. Kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen

Om du fortfarande inte är nöjd kan du kontakta huvudmannen för att lämna synpunkter och klagomål via e-tjänsten.

Synpunkter och klagomål tar vi emot på ett positivt sätt och vi kommer att använda dem i vårt kvalitetsarbete. Även om Du väljer att vara anonym så kommer Dina synpunkter att tas på allvar. Ge oss gärna tips och idéer om hur vi kan förbättra verksamheten.

Inom tre veckor från det att vi tagit emot Dina synpunkter blir Du kontaktad av någon ansvarig person inom verksamheten, förutsatt att Du angett att Du vill bli kontaktad.

OBS! Detta formulär ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.

Dina synpunkter registreras i kommunens diarium och hanteras som offentlig handling.