Björboskolan

På Björbo skola går idag 48 elever. Vi ger eleverna en trygg tid på skolan med ett genomtänkt arbete mot kränkningar och trakasserier. Vi strävar efter att ha en strukturerad lärmiljö med goda relationer mellan elev, lärare och vårdnadshavare. Vi arbetar ämnesövergripande med besök i skogen som en fast aktivitet. När eleverna slutar åk 2 ska alla ha börjat läsa, de ska ha knäck ”läskoden”. It används som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen.

Vårt fritidshem erbjuder en strukturerad verksamhet under eftermiddagen med ett varierande utbud av aktiviteter.

Kontakt

Rektor

Anna-Lena Stenquist
Telefon: 0241-154 29
E-post: anna-lena.stenquist@gagnef.se

Administrativ assistent

Annica Sarén
Telefon: 0241-155 86
E-post: annica.saren@gagnef.se