Syn- och hörselinstruktör

Syninstruktören kan ge hjälp i form av:

 • Att ge råd och stöd.
 • Märka upp saker i vardagsmiljön.
 • Träna förflyttning inom- och utomhus.
 • Informera anhöriga och vårdpersonal om vad de ska tänka på i umgänget med en synskadade.
 • Samarbete med syncentralen.
 • Hembesök vid behov.

Hörselinstruktörens uppgift är att:

 • Motivera, träna, ge råd och stöd om tekniska hjälpmedel.
 • Hjälpa till med enklare felsökning och enklare service, t.ex. byte av batteri, byte av slang samt rengöring av öroninsats i hörapparat.
 • Ta kontakt med hörcentral om ett hjälpmedel inte fungerar tillfredsställande.
 • Informera anhöriga, hemtjänst och vårdpersonal om vad det innebär att vara hörselskadad.
 • Samarbeta med hörcentralen.
 • Göra hembesök vid behov.

All hjälp från syn- och hörselinstruktören är kostnadsfri.

Tidsbokning sker via telefon eller e-post.

Kontakt

Syn- och hörselinstruktör
Elisabeth Johansson
Telefon: 0241-251 30
E-post: elisabeth.johansson@gagnef.se