Tansvägga

Hänförande utsikt mot bergsbranter vid Predikstolen, vidsträckta skogslandskap och sjöar i fjärran

Tansvägga är en höjd i landskapet med bergsbranter åt flera håll. I reservatet kan du hitta fina utsiktsplatser, vandra runt i gammal skog och se hur en skogsbrand påverkat naturen.

Predikstolens högsta punkt är en gammal och välkänd utsiktsplats men det finns även flera mindre kända branter med hänförande utsikter i området kring Tansvägga. Rovfåglar gillar att häcka i de mest otillgängliga branterna. Om du som besökare hör varningsläten så respektera det och dra dig undan från platsen.

Skogen uppe på höjdplatåerna präglas av magra förhållanden och det kärva höjd­läget. I den glesa och solöppna tallskogen finns bra förutsättningar för till exempel olika insektsarter. Även skogsbranden sommaren 2018 gav förutsättningar för denna naturtyp som var vanligare förr när skogsbränderna inte bekämpades.

Mer högvuxen gran- och barrblandskog hittas i sluttningar där markförhållande­na är rikare. Här är luftfuktigheten högre och hänglavar, som till exempel garnlav och violettgrå tagellav, draperar träden.

Följ strövstigen runt i reservatet som passerar utsiktsplatser, höglänta myrar, naturskog och skogsbrännan. Stigen är 4,5 kilometer lång. Räkna med att turen tar minst två timmar.

Bergsklättring är tillåten i delar av området. Läs mer om reglerna för detta i reservatsbeslutets bilaga 3 och 4.

Reservatsområdet består av Tansväggas naturreservat som ligger i Gagnefs kommun och förvaltas av Gagnefs kommun samt Predikstolens naturreservat som ligger i Ludvika kommun och förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarna.

Fakta

Bildades: 1998, utökat och ombildat 2022
Storlek: 125 ha
Service: Strövstig, p-plats. I Predikstolens naturreservat även eldplats och vindskydd. Vandringsled som går genom båda reservaten.
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: 
Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet .
Klicka på +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen.
Klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information.
För att navigera: Klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig.
Det går också att klicka på symbolen nedanför tre streck för att få full skärm
Vill du se fler kartlager i kommunen: gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se