RSA – risk och sårbarhetsanalys

Egen risk- och sårbarhetsanalys

Gör er egen risk och sårbarhetsanalys, RSA. Att i förväg se över sina egna sårbarheter och behov gör det möjligt att minska hushållets olycksrisker och öka förmågan att klara kriser om det skulle hända något. Samhället gör vad det kan för att bistå oss vid olyckor och kriser. Men vi kan ändå inte förvänta oss att få hjälp i alla lägen. Gör er egen självanalys i hushållet. Ni gör det för er egen skull.

För att kroppen ska fungera måste vi tillgodose våra grundbehov. Under normala förhållanden känner vi oss trygga i våra rutiner och i att det mesta fungerar. Vi har tillgång till information, mat, vatten, värme och sömn. Händer något som berövar oss någon eller några av dessa självklarheter, ger det effekter på psyket och kroppen inom några timmar.

Genom att följa länken ”Risk och sårbarhetsanalys” kan du göra en egen risk och sårbarhetsanalys, RSA. Du kan själv skatta hur förberedd ert hushåll är för att tillgodose era grundbehov och hur förberedd ni är på att förutse och minimera vardagsolyckorna.

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys

Även kommunen gör en RSA för den verksamhet vi bedriver. Den RSA som tas fram är en beskrivning på kommunens verksamhetsområden och de områden som behöver ses över lite mer noggrant för att de ska fungera vid en samhällsstörning eller vid höjd beredskap. Vissa delar av kommunens RSA är en öppen handling medan andra delar är sekretessbelagda.

Kontakt

Beredskaps- och säkerhetssamordnare
Kommunens växel
Telefon: 0241-151 00
E-post: krisberedskap@gagnef.se