Bygga, bo & miljö

Aktuellt just nu

Ny riskklassning av livsmedelsverksamheter

Vi kommer att börja skicka ut nya beslut om riskklass till samtliga livsmedelsverksamheter inom kort.

Omklassningen beror på nya föreskrifter från Livsmedelsverket.

Utifrån uppgifterna om verksamheten beräknas ert företags riskklass och kontrollfrekvens. Kontrollfrekvens anges som det antal kontrolltillfällen som kommer att genomföras vid en verksamhet under fem år.

Läs mer hos Livsmedelsverket

Rum med ett stort bord och flera stolar


Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
0241-151 77
registrator@gagnef.se

Verksamhetsledare miljö- och bygg
Pia Söderström
0241-152 16
miljo.byggnads@gagnef.se