Bygga, bo & miljö

Aktuellt just nu

Nu finns den nya rapporten ”Esttjärns miljötillstånd, sammanfattning av resultat och vägen framåt” att läsa! Rapporten är en lättläst sammanfattning av resultaten från ”Undersökning av läckagebenägen fosfor[…]” samt ”Modellering av vattenkvalitet i Edstjärnen[…]” .

I sammanfattningen finns även en plan för åtgärdsarbetet framåt som utarbetats gemensamt av Gagnefs kommun och Länsstyrelsen i Dalarnas Län. 

Esttjärns miljötillstånd

På sidorna om bygga, bo och miljö får du information om sådant som rör ditt boende i kommunen. Du kan bland annat läsa om kommunens planarbete, om vatten och avlopp, bygglov och om energi och avfall.


Hammare och spik
Bygglov och bygganmälan


Hand som skriver på tangentbord
Anmäla värmepump
En man och en kvinna i samtal vid ett bord
Prata med energi- och klimatrådgivaren


Kontakt

Avdelningschef samhällsbyggnad
Marcus Bröddén Blomqvist
Telefon: 0241-151 77
E-post: registrator@gagnef.se

Verksamhetsledare miljö- och bygg
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se