Se utbildningar och göra ansökan

För de flesta av våra kurser och utbildningar har vi flexibelt intag vilket innebär att du har möjlighet att påbörja utbildningen löpande under året och när det finns utbildningsplats. Fyll därför i önskat startdatum i din ansökan. Efter ansökan blir du kontaktad av skolan.

För ansökan om prövning i kurs, ansök till önskad kurs och skriv ”Prövning” i fältet ”Övriga upplysningar”.

Undervisningen är kostnadsfri.

Vuxenutbildningen har två yrkesutbildningar med klassrumsundervisning i Mockfjärd. Våra egna lärare utbildar till två olika yrkesutgångar, till vårdbiträde och undersköterska.

Andra yrkesutbildningar finns på distans.

Om du är i behov av extra stöd, ange det under inskrivningssamtalet.

Du får själv bekosta böcker och annat studiematerial du kan behöva för yrkesutbildningar.

Basutbildning

Administration 500 poäng

Ansökan: Öppen året runt

Start: Löpande efter beviljad ansökan

Studieform:  Distans

Studietakt: 25 veckor på heltid, men kan anpassas efter dina önskemål (t.ex. halvfart). 15 % av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Förkunskaper: Betyg eller motsvarande kunskaper i svenska / svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4 (åk 9). Om du saknar betyg kan du genomföra nivåtest för att visa dina kunskaper.

Baskunskaper i administration.

Efter Basutbildningen kan du välja till valfri påbyggnadsutbildning, vilka finns inom olika områden, som Ekonomi- och redovisning, HR, Inköp eller Marknadsföring.

Mer information i Hermods kurskatalog.


Barnskötare / Elevassistent 900 poäng

Ansökan: Öppen året runt

Start: Löpande efter beviljad ansökan

Studieform:  Distans och arbetsplatsförlagt lärande på arbetsplats

Studietakt:  40 veckor på heltid, men kan anpassas efter dina önskemål (t.ex. halvfart). 15 % av utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Förkunskaper: Betyg eller motsvarande kunskaper i svenska / svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4 (åk 9). Om du saknar betyg kan du genomföra nivåtest för att visa dina kunskaper.

Basutbildningen ger dig kunskaper i barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. Den förbereder dig för ett arbete som till exempelvis barnskötare i förskolan. 

Efter basutbildningen väljer du fördjupning, där du under 20 veckor på heltid inriktar dig mot antingen elevassistent eller barnskötare. Även fördjupningen går att anpassa i studietakt efter dina önskemål.

Mer information i Hermods kurskatalog.


Vårdbiträde 800 poäng

Ansökan: Öppen året runt

Start: Löpande efter beviljad ansökan

Studieform:  En obligatorisk undervisningsdag per vecka i skolan samt obligatoriska veckor med arbetsplatsförlagt lärande heltidspraktik (APL) ute i verksamheter.

Studietakt:  Två terminers studier på heltid.

Förkunskaper: Betyg eller motsvarande kunskaper i matematik och svenska / svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4 (åk 9). Om du saknar betyg kan du genomföra nivåtest för att visa dina kunskaper.

Det är rekommenderat att du är vaccinerad mot Covid-19 för att kunna delta i alla moment i undervisningen.

Efter godkänd vårdbiträdesutbildning kan du välja att fortsätta studera till undersköterska.


Undersköterska 1 600 poäng

Ansökan: Öppen året runt

Start: Löpande efter beviljad ansökan

Studieform:  En obligatorisk undervisningsdag per vecka samt 10-12 veckor med heltidspraktik (APL) ute i verksamheter.

Studietakt:  3,5 terminers studier på heltid

Förkunskaper: Betyg eller motsvarande kunskaper i matematik och svenska / svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4 (åk 9). Om du saknar betyg i dessa kurser kan du genomföra nivåtest för att visa dina kunskaper. För att få veta mer om nivåtest, kontakta studie- och yrkesvägledare.

Det är rekommenderat at du är vaccinerad mot Covid-19 för att kunna delta i alla moment i undervisningen.


Barnskötare 400 poäng – påbyggnad

Ansökan: Öppen året runt

Start: Löpande efter beviljad ansökan

Studieform:  Distans

Studietakt:  Kan anpassas efter dina önskemål

Förkunskaper: Avklarat samtliga kurser i Barnskötare basutbildning med godkända betyg.

Barnskötare påbyggnad består av tre fördjupningskurser inklusive arbetsplatsförlagt lärande (APL). Denna fördjupning inriktar sig mot arbete med barn i lägre åldrar, förskoleverksamhet.

Om du vill veta mer om utbildningen, besök Hermods sida.


Elevassistent 400 poäng – påbyggnad

Ansökan: Öppen året runt

Start: Löpande efter beviljad ansökan

Studieform:  Distans

Studietakt:  Kan anpassas efter dina önskemål

Förkunskaper: Avklarat samtliga kurser i Barnskötare basutbildning med godkända betyg.

Elevassistent påbyggnad består av tre fördjupningskurser inklusive arbetsplatsförlagt lärande (APL). Inriktningen är anpassad för arbete med lite äldre barn.

Vill du veta mer om utbildningen, besök Hermods sida.


Antagning sker löpande under året och startdatum samt studietakt anpassas efter dina önskemål.

Kurserna du väljer kan kombineras till examen, yrkespaket eller ge behörighet till vidare studier.

För att få veta mer om kursernas innehåll, se Hermods

Förkunskap: Dessa kurser är på gymnasial nivå och du behöver därför ha betyg i grundläggande svenska / svenska som andraspråk eller motsvarande. Om du saknar betyg kan du göra ett nivåtest för att intyga din kunskap.

Om du är i behov av extra stöd, berätta det under inskrivningssamtalet.

Kurser på grundläggande och gymnasienivå är studiemedelsberättigade.

Grundläggande

Kurser på grundläggande nivå motsvarar grundskolan.

Kursmaterial får du låna kostnadsfritt av läraren under studietiden.

Engelska paket kurs 1-4

Start: 2023-01-02

Studieform:  Distans och klassrumsundervisning

Studietakt:  

Studieort: Mockfjärd

Sista ansökningsdag:


Matematik paket kurs 1-4

Start: 2023-01-02

Studieform:  Distans och klassrumsundervisning

Studietakt:  

Studieort: Mockfjärd

Sista ansökningsdag:


Svenska paket kurs 1-4

Start: 2023-01-02

Studieform:  Distans och klassrumsundervisning

Studietakt:  

Studieort: Mockfjärd

Sista ansökningsdag:


Svenska som andra språk paket kurs 1-4

Start: 2023-01-02

Studieform:  Distans och klassrumsundervisning

Studietakt:  

Studieort: Mockfjärd

Sista ansökningsdag:


Samhällskunskap

Start: 2023-01-02

Studieform:  Distans och klassrumsundervisning

Studietakt:  

Studieort: Mockfjärd

Sista ansökningsdag:


Kurser på gymnasial nivå motsvarar gymnasieskolan. Denna nivå är lämplig om du är godkänd på grundläggande nivå, men saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Du får själv bekosta böcker och annat studiematerial du kan behöva för kurser på gymnasial nivå.

Engelska

Start: 2023-01-02

Studieform:  Klassrumsundervisning

Studietakt:  

Studieort: Mockfjärd

Förkunskap: Godkänt betyg i underliggande kurs. Om du saknar betyg kan du göra ett nivåtest för att visa dina kunskaper. 

Sista ansökningsdag:


Matematik

Start: 2023-01-02

Studieform:  Klassrumsundervisning

Studietakt:  50 %

Studieort: Mockfjärd

Förkunskap: Godkänt betyg i underliggande kurs. Om du saknar betyg kan du göra ett nivåtest för att visa dina kunskaper. 

Sista ansökningsdag:


Naturkunskap

Start: 2023-01-02

Studieform:  Klassrumsundervisning

Studietakt:  

Studieort: Mockfjärd

Förkunskap: Godkänt betyg i underliggande kurs. Om du saknar betyg kan du göra ett nivåtest för att visa dina kunskaper. 

Sista ansökningsdag:


Samhällskunskap

Start: 2023-01-02

Studieform:  Klassrumsundervisning

Studietakt:  

Studieort: Mockfjärd

Förkunskap: Godkänt betyg i underliggande kurs. Om du saknar betyg kan du göra ett nivåtest för att visa dina kunskaper. 

Sista ansökningsdag:


Svenska/Svenska som andra språk

Start: 2023-01-02

Studieform:  Klassrumsundervisning

Studietakt: 

Studieort: Mockfjärd

Förkunskap: Godkänt betyg i underliggande kurs. Om du saknar betyg kan du göra ett nivåtest för att visa dina kunskaper. 

Sista ansökningsdag:


Vi erbjuder även distansutbildning enligt nedan. Dessa genomförs genom Hermods.

  • Hälsa, vård och omsorg
  • Komvuxarbeten (tidigare gymnasiearbete)
  • Matematik
  • Naturvetenskapliga kurser
  • Pedagogik och utveckling
  • Samhällsvetenskapliga kurser
  • Språk
  • Övriga kurser som exempelvis arkitektur, Data, IT och teknik, Ekonomi och juridik, Försäljning och service, administration och personal, Ledarskap och organisation samt Media och kommunikation.

Viktigt att tänka på vid distansstudier är att det ställer höga krav på självständigt arbete och att du behöver ha tillgång till dator dagligen. 

Du kan söka flera kurser i samma ansökan.

Läs mer på Hermods sida.

För dig som har fyllt 20 år och som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada finns särskild utbildning för vuxna (Särvux).

Se sidan Särskild utbildning för vuxna

Svenska för invandrare ger dig kunskap i det svenska språket. Lär dig tala, läsa och skriva på svenska och att använda språket i vardagssituationer.

Se sidan Svenska för invandrare (SFI)

Har du inte möjlighet att ansöka digitalt kan du ansöka via blankett för nedladdning nedan. Ansökningsblanketten skickas till Gagnefs kommun, Vuxenutbildningen, 785 80 Gagnef.

Ansökan vuxenutbildningen (PDF)

Ansökan till svenska för invandrare (SFI)

Ansökan om prövning i kurs