Korttidsvistelse och Korttidstillsyn

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Du som har behov av att få miljöombyte och rekreation kan ansöka om korttidsvistelse. Syftet med insatsen kan också vara att dina anhöriga behöver utföra egna aktiviteter.

Korttidstillsyn (fritids)

Korttidstillsyn är till för att du som är skolungdom över 12 år ska få en meningsfull sysselsättning och tillsyn, före och efter skoldagen samt under lov.

Kontakt

Reception IFO/LSS
Telefon: 0241-152 15

Utförare av beviljad insats

Enhetschef Korttids/Fritids
Anna-Karin Eljas
Telefon: 0241-152 33
E-post: anna-karin.eljas@gagnef.se

Fritidsledare Jollen
Telefon: 0241-154 57