Ekonomiska rapporter från kommunen

Frågor kring den ekonomiska rapporteringen kan ställas till någon av kommunens ekonomer.

Kontakter

Ekonomichef
Håkan Eriksson
Telefon: 0241-15161
E-post: hakan.eriksson@gagnef.se

Ekonom
Karin Halvarsson
Telefon: 0241-151 36
E-post: karin.halvarsson@gagnef.se

Ekonom
Helene Örnebring
Telefon: 0241-151 32
E-post: helene.ornebring@gagnef.se

Ekonom
Erica Arvidsson
Telefon: 0241-152 30
E-post: erica.arvidsson@gagnef.se

Ekonom
Margret Hedin
Telefon: 0241-153 03
E-post: margret.hedin@gagnef.se

Redovisningschef
Sven Tysklind
Telefon: 0241-155 43
E-post: sven.tysklind@gagnef.se