Skyddsrum

Markeringsskylt för skyddsrum

Här hittar du information om skyddsrum i Gagnefs kommun och länkar till användbar information.

Skyddsrum i Gagnefs kommun

I Gagnefs kommun finns det tre aktiva skyddsrum. Dessa hittar ni via MSB Skyddsrumskarta.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum.

Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd. Behov och antal skyddsrum bedöms till exempel utifrån invånartäthet och närheten till eventuella militärstrategiska mål eller farliga anläggningar.

Vid höjd beredskap är det fastighetsägaren som är ansvarig för att människor kan komma in i skyddsrummet. Om skyddsrummet används till någonting annat som till exempel förråd eller garage, har fastighetsägaren två dygn på sig att iordningställa skyddsrummet för avsett ändamål.

Fastighetsägaren ansvarar också för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska. Varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner så att också de skyddssökande kan hjälpas åt att se till att till exempel vattenkärl och toalettkärl kommer på plats.

Användbara länkar

MSB – Information om skyddsrum

MSB – Frågor och svar om skyddsrum

MSB – Hitta ditt närmaste skyddsrum, skyddsrumskartan

MSB – Höjd beredskap