Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Gagnefs kommun har rätt att lämna egna medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Du använder dig av möjligheten för att ta upp principiella frågor som kommunfullmäktige beslutar om. Har du synpunkter om mer ”vardagliga” frågor kan du skicka e-post till registrator@gagnef.se så vidarebefordras frågan till någon som kan svara dig.

Så skriver du ett medborgarförslag

  • Ditt förslag ska vara skriftligt.
  • Du behöver inte skriva på något speciellt sätt, men använd gärna mallen här bredvid
  • Kom ihåg att skriva namn, adress och telefonnummer så vi kan kontakta dig.
  • Vi vill ha ditt förslag senast sju arbetsdagar före fullmäktigesammanträdet.

Pdf för medborgarförslag

Vi har ett ifyllbart PDF-dokument du kan använda för ditt medborgarförslag, Medborgarförslag

Regler för medborgarförslag

Ett medborgarförslag får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd och som strider mot lag eller annan förordning.

Ärenden som har att göra med myndighetsutövning mot enskild person, t.ex. socialbidrag eller bygglov, kan inte behandlas.

Om du vill återkalla ditt medborgarförslag kan du göra det inom kommunfullmäktige har fattat sitt beslut.

Medborgarförslag är allmänna handlingar

Ett medborgarförslag som kommit till kommunerna är en allmän hantering och blir offentlig om den inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Ditt för- och efternamn skriver vi i protokollet när vi behandlar ditt förslag. När beslut är fattat och protokollet justerar publiceras det på kommunens webbplats och ditt namn kommer då att publiceras på internet. Om du inte vill att ditt namn ska publiceras på internet måste du meddela detta i samband med att du skickar i ditt medborgarförslag.

Så fattas beslut om medborgarförslag

Granskning av medborgarförslag

Före beslut måste förslaget beredas, det vill säga granskas av berörda nämnder och kommunstyrelsen.

Beredningen leder fram till ett förslag som kommunstyrelsen lämnar till kommunfullmäktige. Beslutet innebär att förslaget godkänns eller avslås.

Räkna med att beredningen kan ta tid, från några månader men mindre än ett år.

Efter beslutet

När kommunfullmäktige har fattat beslut om ditt medborgarförslag får du en kopia av beslut hemskickat till dig.

När beslut är fattat och protokollet justerar publiceras det även på kommunens webbplats och ditt namn kommer då att publiceras på internet. Om du inte vill att ditt namn ska publiceras på internet måste du meddela detta i samband med att du skickar i ditt medborgarförslag.

Medborgarförslag skickas till:

Gagnefs kommun
Medborgarförslag 
Registrator
785 80 Gagnef

Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se