Trafiksäkerhet

Tillsammans för nollvisionen

Varje dag skadas människor i trafikolyckor. Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige och har som mål att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Många krafter i samhället arbetar för att förbättra trafiksäkerheten. Trafikverket ansvarar för samordningen av nollvisionen.

Insatser för säkrare trafik i Gagnefs kommun

Vad kommunerna gör har stor betydelse för samhällets möjligheter att lyckas med nollvisionen. Gagnefs kommun arbetar ständigt med förbättringar för att på sikt skapa en säkrare trafikmiljö för invånare i alla olika åldrar.
Det är anledningen till att vi nu är ambassadörer för kampanjen Zhero som är en satsning av trafikverket och en rad andra aktörer.
I Zhero fokuserar vi på den säkra användaren. Vi som rör oss i trafiken behöver använda vägar, fordon och säkerhetsutrustning på ett ansvarsfullt sätt.


Hastighetsanpassning

Hastighetsanpassning är viktigt, låg hastighet är helt avgörande för att kunna undvika en olycka och för att minska de skador som kan uppkomma. På många ställen i kommunen upplever invånare det som ett problem med höga hastigheter, främst vid skolor. Att skapa en fysisk trafikmiljö, som innebär låga hastigheter, är ett mycket långsiktigt mål för trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Men det största ansvaret har den som framför fordonet, att skapa en medvetenhet hos förare är det mest framgångsrika arbetet för att sänka hastigheten. Oftast är det de boende i området som överträder hastighetsbegränsningen.
Gagnefs kommun samverkar med polisen för att trafikkontroller ska genomföras, framförallt kring våra skolor men även där invånare upplever höga hastigheter.
Kommunen har egna mätinstrument för att mäta hastigheten där problemen är stora med höga hastigheter, oftast förbi skolor, med dessa mätinstrument registreras ingenting annat än hastighet ingen identifiering av trafikanter. Det ger en bild av hur hastighetsanpassningen fungerar på platsen.
Digitala displayer sätts upp på strategiska platser i kommunen för att upplysa trafikanter när hastigheten är för hög, blinkande siffror visas på skärmen.

Gatubelysning

Kommunen har idag ansvaret för ca 3 800 gatubelysningspunkter, Trafikverket ansvarar för vissa belysningsstolpar längs större statliga vägar. Kommunen arbetar med att konvertera gatubelysningens armaturer till LED, arbetet planeras vara klart i hela kommunen 2023.

Skolskjuts

Alla barn och ungdomar får en information om skolskjuts vid skolstart. F-klass och årskurs 1 får en genomgång hur det fungerar med skolskjuts, det med en buss på plats. Lärare och busschaufför berättar vilka regler som gäller, hur man ska sitta i bussen och hur man tar på sig bältet. De får även åka en sväng med bussen.
Alla elever oavsett ålder får se på filmer om Före resan, Under resan och Säkerheten ombord.
Filmer finns att se på skolskjutsen.se