Räddningstjänst

Gagnefs kommun har ingen egen kommunal räddningstjänst. Från den 1 januari 2019 ingår kommunen i ett räddningsförbund, Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) tillsammans med Borlänge, Falun, Ludvika och Säter.

I Gagnefs kommun finns det tre deltidsstationer med jourstyrkor bestående av deltidsbrandmän som vid behov larmas och rycker ut vid sjukdomsfall, bränder, trafikolyckor och andra olyckor. Stationerna finns i Gagnef, Mockfjärd och Björbo.

RDM verksamhet är mycket mer än att ”bara” släcka bränder. I deras olycksförebyggande arbete erbjuder de också utbil­dningar i brandskydd och säkerhet. De besöker skolor och elever och tar även emot besök, de medverkar vid olika eve­nemang i medlemskommunerna och bidrar med kunskap om skydd och säkerhet till kommuner och an­dra verksamheter. De undersöker olyckor, kartlägger och följer upp risker. Allt detta som en del i deras strävan mot huvudmålet som är att:              

  • Färre olyckor ska inträffa
  • Färre ska omkomma vid olyckor 
  • Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

RDM hemsida hittar ni mer information om verksamhet, organisation, lediga jobb, utbildningar, råd och tips samt annan information kopplat till brandsäkerhet som är bra att veta om.