Invandring och integration

Integrationsenheten

Integrationsverksamhetens huvudsakliga ansvarsområde är integration av ensamkommande barn samt flyktingar som fått uppehållstillstånd och kommunalplats i Gagnefs kommun.

Sedan slutet av 2007 har Gagnefs kommun ett avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen om att ta emot flyktingar. Målet för verksamheten är att ge den enskilde individen förutsättningar att försörja sig själv och bli delaktig i det svenska samhället.

Integrationsverksamheten är organiserad under Socialförvaltningen och samverkan sker bland annat med SFI (Svenska för invandrare), arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, föreningslivet och arbetsgivare i kommunen.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Enhetschef Integration
Johanna Reichel
Telefon: 0241-154 12
E-post: johanna.reichel@gagnef.se