Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål tar vi emot på ett positivt sätt och vi kommer att använda dem i vårt kvalitetsarbete. Även om Du väljer att vara anonym så kommer Dina synpunkter att tas på allvar. Ge oss gärna tips och idéer om hur vi kan förbättra verksamheten.

Inom tre veckor från det att vi tagit emot Dina synpunkter blir Du kontaktad av någon ansvarig person inom verksamheten, förutsatt att Du angett att Du vill bli kontaktad.

OBS! Detta formulär ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.

Dina synpunkter registreras i kommunens diarium och hanteras som offentlig handling.

Stöd, omsorg & vård

Om du har synpunkter på Stöd, omsorg & vård besök sidan Synpunkter och klagomål – Stöd, omsorg & och vård.