Famnen – samtalsmottagning för barn och unga

Famnen är en samtalsmottagning för barn och unga 0-17 år och deras familjer med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa av lindrig till måttlig karaktär. Famnen är en mottagning på primärvårdsnivå där Region Dalarna och Gagnefs kommun erbjuder sina insatser i samverkan. Här arbetar specialpedagog, familjebehandlare och kurator.

Att må psykiskt dåligt är något de flesta upplever någon gång under livet och det kan vara mer eller mindre allvarligt. Att det psykiska måendet skiftar i olika perioder av livet och av andra påfrestningar i livet är normalt. Ofta kan familj, vänner, lärare eller någon annan man känner ge det stöd som behövs. Men när man upplever att ens egna resurser inte räcker till är det viktigt att man söker hjälp. Då kan Famnen vara ett alternativ.

För kontakt med Famnen ring till Gagnefs Vårdcentral.

Till oss kan ni vända er med exempelvis:

 • Stress
 • Ängslan/oro
 • Ångest
 • Nedstämdhet
 • Depression
 • Sorg
 • Kriser
 • Utagerande beteende (bråk, konflikt, trots)
 • Specifika fobier
 • Relationsproblematik (skilsmässa, styvfamiljen)
 • Barns psykiska ohälsa relaterad till missbruk eller annan psykisk ohälsa hos föräldrar

Famnen kan erbjuda

Vi kan tillhandahålla råd och stödsamtal, bedömning och behandlingar samt föräldrastöd med fokus på barnet eller den unga. Behandling kan ges till familjen eller individuellt. För äldre ungdomar som bedöms som mogna kan ibland överenskommelser göras om individuella samtal utan vårdnadshavares kännedom enligt lag. I annat fall krävs oftast en vårdnadshavares godkännande och/eller närvaro.

Vi arbetar under tystnadsplikt.

Kontaktväg

Till Famnen kan ungdomar och föräldrar ringa via Vårdcentralen Gagnef.
Skola, andra professionella eller anhöriga kan också hjälpa till och förmedla kontakten. Dock alltid med barnet/tonåringen/ familjens uttryckliga önskan om kontakt.

Upptagningsområde

Gagnef Kommun

Kontakt

Vårdcentralen Gagnef
Telefon: 0241-49 85 10

Information