Naturreservat

I Gagnefs kommun finns 14 kommunala naturreservat, som bildats av miljö- och byggnadsnämnden och förvaltas av Naturvårdsfonden. 

Därtill finns 9 naturreservat som är bestämda av Länsstyrelsen. 

I länken ”Om våra naturreservat hos Länsstyrelsen Dalarna” hittar du mer information om dessa fantastiska resurser!

Kontakt

Kommunbiolog
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se