Naturreservat

I kommunen finns cirka 30 naturreservat med höga naturvärden och mycket att uppleva. Det finns gammelskog med våtmarker och bergsbranter, fina bäckar och lövskogsområden. I några reservat finns utsiktsplatser med milsvid utsikt.

16 av reservaten är kommunala, vilket betyder att kommunen har fattat beslut om dom och är ansvarig för förvaltningen.

Alla de kommunala naturreservaten har en egen sida, som du hittar i vänsterspalten.

På Länsstyrelsen Dalarnas websidor finns information om de statliga naturreservaten.

I Naturkartan finns samlad information om friluftsliv i naturen.

Kontakt

Kommunbiolog
Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se