Frågor och svar om Gymnasienivå och Yrkesutbildning

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om studier på gymnasienivå samt om yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Vilka kurser finns?

Du hittar kursutbudet i vår digitala ansökan. Om du inte har möjlighet att logga in där kan du få hjälp genom att kontakta skolan.

När är ansökan öppen?

Ansökan är öppen året om och du kan ange önskat startdatum i din ansökan. Yrkespaket mot Vård- och omsorg har särskilda utbildningsstarter.

När du skickat in din ansökan blir du kontaktad av studie- och yrkesvägledare. Tillsammans planerar ni in närmast möjliga kurs- eller utbildningsstart.

Kostar det något att studera?

Nej, undervisningen är kostnadsfri, men du står själv för kostnaden för böcker och övrigt kursmaterial.

Kan jag få studiemedel från CSN om jag läser gymnasiekurser eller en yrkesutbildning?

Du har rätt att söka studiemedel från CSN om du läser gymnasiekurser och yrkesutbildningar hos oss.

För att söka studiemedel från CSN måste du studera på minst 50 % studietakt. Du ansvarar själv för ansökan om studiemedel. Alla uppgifter du behöver om studierna för att göra ansökan hittar du i din studieplan.

Hur lång tid tar det att läsa en kurs?

Detta varierar beroende på vilken kurs du läser och vilken studietakt du läser kursen på. Exempelvis tar en kurs på 100 poäng 5 veckor att läsa om du läser på heltid. Läser du samma kurs på halvfart tar det 10 veckor att läsa kursen. Läser du 20 poäng i veckan studerar du på heltid. Vilken takt du kan läsa kursen på varierar beroende på din egen förmåga och insats samt om du har andra sysslor än dina studier att ta hänsyn till. Du planerar därför lämplig studietakt i samtalet med studie- och yrkesvägledare innan start.

Kan jag söka kurser som ger särskild behörighet till flera utbildningar samtidigt?

Nej, enligt rätten till komvux har du endast rätt att läsa in en behörighet i taget mot högre utbildning inom högskola/universitet eller Yrkeshögskola.

Kan jag söka en gymnasiekurs eller yrkesutbildning hos er om jag bor i en annan kommun?

Ja, men din hemkommun behöver få informationen och fatta beslut. Skriv ut din ansökan och lämnar den till din hemkommun. Därefter behöver du endast invänta beslut. Du blir kontaktad av studie- och yrkesvägledare i Gagnefs kommun.

Det som avgör om du får studera i Gagnef är två beslut.

  1. Hemkommunen kommer fatta ett beslut om kostnaden för sökt kurs/utbildning med Interkommunal ersättning (IKE). Detta beslut kommuniceras av hemkommunen till Vuxenutbildningen i Gagnefs kommun.
  2. Gagnefs kommun fattar beslut om antagning endast om hemkommunen har beviljat kostnaden.

Jag har fått F i gymnasiekurs inom Vuxenutbildningen, kan jag läsa kursen igen?

Ja. Om du har läst kursen på distans med F-betyg kan du diskutera lämpliga alternativ med studie- och yrkesvägledare innan du gör din ansökan. Om du har varit nära att få godkänt betyg i kursen och det var nyligen du fick underkänt betyg kan en Prövning av kursen vara ett alternativ. Kontakta skolan för att få veta mer om Prövning.

Hur gör jag för att avbryta mina studier?

För att avbryta dina studier, meddela lärare och administratör. Om du har studiemedel från CSN för dina studier är du själv ansvarig för att meddela CSN att du avbryter studierna.

Jag har inte läst klart gymnasiet, hur gör jag?

Kontakta studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med planering av fortsatta gymnasiala studier om du har som mål att få ett Slutbetyg (före 1 juli 2025) eller en gymnasieexamen / komvuxexamen. Tillsammans planerar ni in obligatoriska samt valfria kurser samt studietakt, efter dina förutsättningar och önskemål i den mån det går.

Meddela om du har haft extra stöd tidigare under skoltiden eller om du har andra särskilda önskemål om hjälpmedel eller stöd.

Vill du veta mer om fördelarna med att läsa klart gymnasiet? Besök Arbetsförmedlingens informationssida.