Kriget i Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det många som känner oro inför det osäkra omvärldsläget. På denna sida hittar länkar till bekräftad information från svenska myndigheter och annan information du kan ha nytta av som medborgare.

Tre flaggstänger med Ukrainas, Sveriges respektive Gagnefs flaggor hissade


Gagnefs kommun har jobbat med olika scenarier kopplat till Rysslands invasion av Ukraina och för de effekter som den bär med sig. Det är två spår där det ena fokuserar på civilt försvar och det andra på en eventuell flyktingsituation.

  • För att kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet ser vi över våra planer för särskilda händelser och hur vi vid en sådan särskild händelse ska ta hand om de personer som är inom kommunens ansvarsområde (hälso- och sjukvård, omsorg, barnomsorg, utbildning etc).
  • Om samhället inte fungerar som vanligt ska du ha egen beredskap för en vecka, om du kan. Det betyder att du ska kunna ordna mat, vatten, värme och kommunikation för att klara vardagen för dig och din familj. Där har vi alla ett ansvar så det är viktigt att du ser över din hemberedskap.
  • Vid ett eventuellt flyktingmottagande har kommunen i samverkan med Länsstyrelsen kartlagt de platser som kan ställas till förfogande för flyktingar om Migrationsverket vill nyttja oss.

    När det gäller boendeplatser har inte Gagnefs kommun resurser och förutsättningar att skapa platser för personer som anländer på annat sätt än genom Migrationsverkets försorg. Privatpersoner som på eget initiativ hjälper flyktingar hit kan således inte vända sig till kommunen med begäran om boende, utan måste själva ta det ansvaret i beaktande.

Regering och myndigheter

regeringen.se
Aktuell information från regeringen

krisinformation.se
Samlad information från våra myndigheter

Flyktingar och migration

migrationsverket.se/ukraina
Information med anledning av situationen i Ukraina

Så här kan du hjälpa till

Du som tar emot flyktingar – det här gäller

Flykting – anmälan
E-tjänst där nyanlända flyktingar kan anmäla sig för att underlätta kommunens planering.

Om krisen eller kriget kommer

Om krisen eller kriget kommer (PDF)
Broschyr från MSB

Om kriget kommer till Dalarna
Podavsnitt från Länsstyrelsen Dalarnas posdcast Krislådan

Var källkritisk

Din hemberedskap

Skyddsrum

Information in foreign languages

The Swedish Migration Agency has produced information sheets with information about applying for a residence permit with temporary protection in ukrainian, russian and english.