Sortera avfall vid bygg och rivning

Sedan 2020 gäller lagstiftning som kan påverka dig som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten. Avfallet ska sorteras i minst sex fraktioner: trä, mineraler, metall, glas, plast och gips.

Krav på utsortering i Avfallsförordningen

Enligt avfallsförordningen 3 kap. 6 § (SFS 2020:614) ska avfall som produceras vid bygg- och rivarbeten nu sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips, vid den plats där avfallet uppstått. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Undantag och dispens

Det finns undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall behöver du söka dispens.

Det gör du hos miljöförvaltningen. Använd blanketten ”dispensansökan utsortering” i högermenyn.

Tänk på att söka dispens i god tid.

Fyll i blanketten noga.

Vad avgör om du får dispens?

För att vi ska bevilja dispens måste det finnas goda skäl för att så behöver ske vid just den plats där du utför arbetet. För mer information om undantag samt om vilka faktorer som väger tungt för dispens kan du läsa i Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se