Daglig verksamhet enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning och inte studerar eller kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan ansöka om daglig verksamhet. Syftet med insatsen är att ge en meningsfull sysselsättning.

I Gagnefs kommun finns det fem olika dagliga verksamheter. Verksamheterna har olika inriktning, den som beviljas daglig verksamhet kommer tillsammans med enhetschef överens om vilken verksamhet som passar bäst.

För att ansöka om Daglig verksamhet ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Dagcenter Lyftet

Lyftet är en daglig verksamhet för dig som står långt i från arbetsmarknaden och har ett behov av sinnesstimulering. På Lyftet kan du träna fin- och grovmotorik, baka mm. Här finns det också sinnesrum som är uppbyggda enligt snozelenmetoden.

Dagcenter Flodvägen

På Flodvägen arbetar du med mera fysiskt handfasta arbeten, till exempel monteringsarbeten mot företag. På Flodvägen kan du också arbeta med friskvård, trädgårdsskötsel, musik och data.

Dagcenter Kommunhuset

I denna grupp utför du servicesysslor på kommunhuset. Gruppen ansvarar till exempel för personalmatsalarna, kiosken samt hantering av återvinning.

Dagcenter Köket

Här bakar du fikabröd och gör smörgåsar som säljs till kommunens verksamheter. Vi gör även fikakorgar till sammanträden och möten.

Dagcenter Utegruppen

I Utegruppen arbetar du med att ta hand om vandringsleder och hjälper till i stallet. Du kan till exempel vara på torpet och snickra skyltar till vandringsleder.

Kontakter

Reception IFO/LSS
Telefon: 0241-152 15

Enhetschef Daglig verksamhet
Helena Ahlin
Telefon: 0241-152 37
E-post: helena.ahlin@gagnef.se

Samordnare Daglig verksamhet
Linda Olknuts
Telefon: 0241-155 69
E-post: linda.olknuts@gagnef.se

Utförare av beviljad insats

Enhetschef Daglig verksamhet
Helena Ahlin
Telefon: 0241-152 37
E-post: helena.ahlin@gagnef.se

Samordnare Daglig verksamhet
Linda Olknuts
Telefon: 0241-155 69
E-post: linda.olknuts@gagnef.se

DC Lyftet
Telefon: 0241-152 40

DC Flodvägen
Telefon: 0241-152 47

DC Kommunhuset
Telefon: 0241-155 49

DC Köket
Telefon: 0241-152 54

DC Utegruppen
Telefon: 0241-152 80