Arbetsintegrerad lärarutbildning, Grundlärarprogrammet

Klassrum där elever räcker upp handen

Du som vill bli lärare – nu har du en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete. Tack vare samarbetet mellan Gagnefs kommun och Högskolan Dalarna kan du finansiera din lärarutbildning genom att arbeta under din studietid.


Studera den arbetsintegrerade lärarutbildningen till Grundskolelärare

Högskolan Dalarna erbjuder arbetsintegrerad grundlärarutbildning. I utbildningen kombineras studier på 75% med arbete som läraraspirant på 50%. Schemalagda studier sker 1–2 dagar i veckan, nätbaserad eller genom campusträffar på Högskolan Dalarna i Falun.


Utbildningen är konstruerad så att du parallellt med studierna har möjlighet att arbeta som läraraspirant på en skola. På så sätt kan högskolestudierna relateras till egna erfarenheter från den pedagogiska verksamheten på skolan samtidigt som erfarenheter från arbetet som lärare integreras med studierna vid högskolan.


Under studietiden har du parallellt en läraraspirant-anställning i Gagnefs kommun. Med kvalitativ handledning av erfarna lärare undervisar du elever i det stadie du utbildar dig till. Lönen för aspirantanställningen utgår från en grundnivå, som sedan kan variera beroende på erfarenhet och utbildning. Lönen kan kompletteras med studiestöd från CSN.


Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap, didaktiska ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och lärande, sociala relationer, ledarskap, konflikthantering och specialpedagogik. Utöver detta ingår ämnes- och ämnesdidaktiska studier.


Krav på dig som söker arbetsintegrerad lärartjänst i Gagnefs kommun

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier, det vill säga:
• Bli antagen till Grundlärarprogrammet – arbetsintegrerad utbildning på Högskolan Dalarna
• Önskvärt med erfarenhet av arbete som obehörig lärare/vikarie
• Ha ett ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare
• Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
• Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp
• Ha god förmåga att hantera utmaningar på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
• Ha förmåga att reflektera över ditt eget lärande och lärostil


Ansökan görs till både högskolan och kommunen

Tänk på att du ska söka både till Högskolan Dalarna och till Gagnefs kommun samt att datumen för ansökan skiljer sig åt. Ansökan till en arbetsintegrerad lärartjänst sker i samband med ansökan till studierna.

Ansökan till Högskolan Dalarna
Datum för ansökan till Högskolan Dalarna är under februari och delar av mars. Ansök via: www.antagning.se

Ansökan till Gagnefs kommun
Ansökan görs via Gagnefs kommuns rekryteringstjänst. Ansökningsformulär ligger uppe under våren. Ansökan ska ske senast april månad.

Mer info om utbildningen hitta du här: Arbetsintegrerad grundlärarutbildning, Högskolan Dalarna

Kontakt

Utvecklingsledare

Evelina Bark Nordin
0241-152 65
evelina.bark.nordin@gagnef.se