Arbetsintegrerad lärarutbildning, Grundlärarprogrammet

Klassrum där elever räcker upp handen

Du som vill bli lärare – nu har du en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete. Tack vare samarbetet mellan Gagnefs kommun och Högskolan Dalarna kan du finansiera din lärarutbildning genom att arbeta under din studietid.


Studera den arbetsintegrerade lärarutbildningen till Grundskolelärare F-3, 240 högskolepoäng.


Högskolan Dalarna erbjuder just nu en arbetsintegrerad grundlärarutbildning för undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Tidigare år har de erbjudit utbildning med inriktning årskurs 4-6. I utbildningen kombineras studier på 75 procent med arbete som lärare på 50 procent. Schemalagda studier sker 1-2 dagar i veckan, som nätbaserad eller genom campusträffar på Högskolan Dalarna i Falun.


Utbildningen är konstruerad så att du parallellt med studierna har möjlighet att arbeta som lärare på en skola i regionen. På så sätt kan högskolestudierna relateras till egna erfarenheter från den pedagogiska verksamheten på skolan samtidigt som erfarenheter från arbetet som lärare integreras med studierna vid högskolan.


Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Gagnefs kommun. Med kvalitativ handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs F-3. Din lön är minst 18.000 kronor per månad. Lönen för anställningen är förhandlingsbar och sätts individuellt. Du kan komplettera med studiestöd från CSN.


Utbildningens innehåll


Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap, didaktiska ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och lärande, sociala relationer, ledarskap, konflikthantering och specialpedagogik. Utöver detta ingår ämnes- och ämnesdidaktiska studier.


Krav på dig som söker arbetsintegrerad lärartjänst i Gagnefs kommun


För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier, det vill säga:


• Bli antagen till Grundlärarprogrammet, Högskolan Dalarna, F-3 AIL
• Dokumenterad erfarenhet av arbete som obehörig lärare/vikarie
• Ha ett ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare
• Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
• Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp
• Ha god förmåga att hantera utmaningar på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
• Ha förmåga att reflektera över ditt eget lärande och lärostil


Ansökan görs till både högskolan och kommunen


Tänk på att du ska söka både till Högskolan Dalarna och till Gagnefs kommun samt att datumen för ansökan skiljer sig åt. Ansökan till en arbetsintegrerad lärartjänst sker i samband med ansökan till studierna. Gagnefs kommun har som målsättning att erbjuda 2 nya arbetsintegrerade lärartjänster per läsår.

Ansökan till Högskolan Dalarna
Datum för ansökan till Högskolan Dalarna: 15 februari – 15 mars. Ansök via: antagning.se

Ansökan till Gagnefs kommun
Ansökan görs via Gagnefs kommuns rekryteringstjänst. Ansökningsformulär ligger uppe och sker under våren, senast maj månad.

Mer info om utbildningen hitta du här: Arbetsintegrerad grundlärarutbildning, Högskolan Dalarna

Kontakt

Skolchef

Annika Bergman, tillförordnad
Telefon: 0241-152 24
E-post: annika.bergman@gagnef.se

Utvecklingsledare

Evelina Bark Nordin
0241-152 65
evelina.bark.nordin@gagnef.se

Verksamhetsutvecklare

Göran Anlind
0241-154 61
goran.anlind@gagnef.se