Rådgivning, finansiering och kompetens

Våra utvecklingsbolag erbjuder insatser och stöd

För att öka regionens attraktionskraft

Tillsammans med Falun, Borlänge och Säters kommun äger Gagnefs kommun, utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen. Falun Borlänge-regionen driver utvecklingsprojekt och samordnar olika verksamheter för att öka regionens attraktionskraft.

Genom Falun Borlänge-regionen erbjuds våra företag i kommunen olika kostnadsfria insatser och stöd för att stärka konkurrenskraften och möjligheter till utveckling inom olika områden. Det kan till exempel vara stöd med affärsplan, affärsstrategi, ekonomi, marknadsföring, värdskap och digitalisering samt kompetensutveckling så som workshops och seminarier. Våra företag erbjuds även rådgivning av affärscoacher, både individuellt och i grupp, inom flera områden.

Mer information och och vem du ska kontakta finns på Falun Borlänge-regionens webbplats.

För utveckling och tillväxt av besöksnäringen

Visit Dalarna är Dalarnas gemensamma bolag för destinationsutveckling och ägs gemensamt av Gagnefs kommun och Dalarnas andra 14 kommuner genom Utveckling i Dalarna Holding AB. Visit Dalarna erbjuder kommunens näringsverksamhet inom besöksnäringen möjlighet till utveckling och tillväxt för att stärka Dalarnas besöksnäring och bygga Dalarna som en hållbar och attraktiv plats att besöka, verka och bo på. 

Genom Visit Dalarna erbjuds kommunens näringsverksamhet inom besöksnäringen möjlighet till utveckling och tillväxt. Det kan till exempel vara rådgivning, kunskaper och insikter, kanaler för marknadsföring och försäljning, nätverksträffar, seminarier och utbildningar.

Kontakta Visit Dalarna och rådgivare Gunilla Tegen för ett fysiskt möte eller digitalt på telefon 010-600 29 49 eller via e-post: gunilla.tegen@visitdalarna.se .

Nedan hittar du några externa länkar för hjälp med finansiering, rådgivning och utbildning.

Finansiering och rådgivning

Du som vill utveckla din verksamhet kan behöva extra kapital och verktyg. Möjligheterna till finansiering och stöd är många. Nedan hittar du några länkar för att underlätta för dig.

Allmänna arvsfonden   Finansiering

Almi  Finansiering samt stöd och hjälp.

DalaCapital AB    Finansiering för hållbar tillväxt och ett rikare företagande.

Dalapop   Personella och ekonomiska stöd inom musikbranschen

Dalälvarnas Utvecklingsområde    Projektmededel landsbygd,

FindIT   Finansiering samt hjälp och stöd inom digitalisering.

Industrifonden    Finansiering, kompetens och nätverk.

Länsstyrelsen Dalarnas län   Finansiering som utvecklar landsbygden.

Region Dalarna Näringslivsutveckling    Projektfinansiering

Tillväxtverket Finansiering  och stöd för att stärka näringslivet.

Tillväxtverket Landsbygd   Finansiering  servicenivå i landsbygder.

Vinnova   Projektfinansiering

Rådgivning, utbildning och verktyg

Nedan finns några länkar med företag som erbjuder rådgivning, utbildningar och verktyg som hjälper ditt företag att utvecklas.

Affärskompetens   Utbildning, företagscoach och nätverk.

Bolagsverket   Företagsregistrering och statistik.

Business Sweden   Stöd för verksamhet internationellt.

Coompanion Dalarna   Rådgivning och utbildning.

Dalarna Science Park  Rådgivning och coachning.

Enterprise Europe Network   Stöd och information om EU-regler och finansiering. Förmedling av internationella affärspartners.

Exportarena Dalarna    Stöd och rådgivning

Företagarna Dalarna   Stöd och rådgivning samt nätverk.

Grenesetjänsten – Företag i Norge   Vägledning för verksamhet i Norge

Mellansvenska Handelskammaren  Utbildning och nätverk

Nyföretagarcentrum  Stöd och rådgivning

Patent- och registreringsverket  Registrerar företag, patent, varumärke, mönsterskydd med mera.

Rekryteringsguide Arbetsförmedlingen   Verktyg för personalrekrytering

Svenskt näringsliv Dalarnas län  Företagens företrädare i Sverige.

Svensk Handel  Stöd och rådgivning.

Svensk Handels varningslista   Varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Svenska Uppfinnareföreningen   Stöd och nätverk.

Upphandlingsdialog Dalarna Utbildning och stöd

Verksamt  Information och service.