Förälder med barn på cykeltur i naturen

Kultur och fritid: Coronarestriktioner

Regeringen har beslutat om anpassning och avveckling av restriktioner inom kultur och fritid. Därmed gäller följande  restriktioner fr o m 1 juni 2021 och framåt: 

Steg 1: Fr o m 1 juni

 • Bokning av kommunala lokaler för idrott och kultur inomhus tillåts för organiserad verksamhet i alla åldrar. Max 1 person per 10 kvm gäller.
 • Ingen bokning för privatpersoner, såsom kalas. (Maxtaket på 8 personer gäller fortfarande.)
 • Oavsett ålder är det från 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper. Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.
 • Kultur- och idrottsevenemang: Om deltagare anvisas sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får max 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 tillåtas.

Steg 2: Beräknas att gälla fr o m 1 juli

Rådet att enbart träffa den närmaste kretsen tas bort.

 • All bokning inomhus tillåts, även för privatpersoner (maxantal 50 personer om ytan tillåter). Max 1 person per 10 kvm.
 • Kultur- och idrottsevenemang: Inomhus kan 50 deltagare tillåtas (max 1 person per 10 kvm), med sittplats upp till 300 deltagare. Vid arrangemang utomhus kan max 600 deltagare delta utan sittplats, med sittplats upp till 3000 deltagare.
 • Motionslopp och liknande: Max 900 utövare.
 • Antalet deltagare på privata fester i hyrda lokaler kan höjas till 50 personer.

Steg 3: Beräknas att gälla fr o m 15 juli 

Maxantalet 1 person per 10 kvm släpps (enligt Folkhälsomyndigheten).

 • Biblioteket tar bort sina sittplatsrestriktioner och besökstid 15 minuter.

Källor

Regeringens plan för avveckling av restriktioner - Regeringen.se

Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Match och tävling i mindre omfattning tillåts för alla åldrar - Riksidrottsförbundet (rf.se)

Idrottsanläggningar 

 • Kommunens gymnastiksalar, sporthallen i Mockfjärd och Björbo ishall är öppna enligt restriktionerna ovan.
 • Du bokar via kommunens lokalbokningssida eller på mejladressen bokning@gagnef.se. Ange i bokningen vilken förening du representerar, antal i gruppen samt vilken åldersgrupp bokningen avser. Invänta bokningsbekräftelse.

Bibliotek (Djurås, Mockfjärd, Dala-Floda och Björbo) 

 • Fram till beräknat datum för steg 3 gäller följande restriktioner:
  • Minst två meters avstånd mellan besökare och personal som vistas i lokalerna.
  • Biblioteket är i första hand öppet för att låna och lämna tillbaka medier.  
  • Biblioteksbesöket bör vara max 15 minuter. 
  • Tidnings- och tidskriftshörnan och andra platser för samkväm har anpassats och/eller stängts enligt rådande restriktioner om avstånd. Du får gärna låna hem tidskrifter. 
  • Besök vid bibliotekets datorer begränsas till max 15 minuter. 
 • Du hittar mer utförlig information på bibliotekets webbplats

Fritidsgårdar

DrömKåken i Djurås

DrömKåken hittar du på Färjbacksvägen 5, mellan kommunhuset och Djuråsskolan.

Öppet för dig som börjar åk 7 och till 18 år:

Onsdagar under sommaren (v 25-29): kl 18-22

Gårn´ i Mockfjärd

Gårn´ hittar du på skolvägen 1,  ligger på Mockfjärdsskolan. vid stora entrén, verksamheten bedrivs i källaren och på övervåningen kring cafeterian.

Mer information om fritidsgårdarna och sommaraktiviteter.

Ottilia Adelborgmuseet 

 • Öppettider sommaren 2021: 1 juli-15 augusti, torsdag-söndag kl 12-16

 • Under sommaren visas utställningen "Att söka sin väg — Konstnärsvännerna Ottilia Adelborg och Hilma af Klint" i två delar:

  • På Dalarnas museum, Falun: 26 juni-7 november
  • På Ottilia Adelborgmuseet, Gagnef: 1 juli-15 augusti
 • Du hittar mer utförlig information på Ottilia Adelborgmuseets webbplats

Senast uppdaterad: 2021-06-01
Sidansvarig: Gunilla Tegen
Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se