Kultur och fritid: Coronarestriktioner

För att anpassa verksamheten vid kultur och fritid i Gagnefs kommun till Folkhälsomyndighetens rekommendationer har kommunens krisledningsstab beslutat att följande gäller från 2021-12-23 och tills vidare.

 

Biblioteket:

  • Besökare uppmanas att göra sina biblioteksärenden så snabbt som möjligt. En maxtid om 15 minuter införs för biblioteksbesök.
  • En gräns för antalet samtidiga besökare införs beräknat på 1 person/10 kvm.

Fritidsgården:

  • Smittskyddsåtgärder såsom handtvätt, handsprit och viss distans upprätthålls.
  • Regeln om begränsning av besökare utifrån lokalens storlek gäller ej verksamheter med övervägande besökare födda 2002 eller senare. Fritidsgården har därför alltså inte en gräns för antalet besökare så länge viss distans kan hållas.

Arrangemang:

  • Endast sittande publik.
  • För arrangemang för fler är 20 personer krävs uppvisande av vaccinationsbevis och legitimation för besökare från 18 år och uppåt.

Idrottsanläggningar:

  • En gräns för antalet samtidiga besökare införs beräknat på 1 person/10 kvm.
  • Idrottsutövarna uppmanas byta om och duscha hemma.
  • Vid matcher och andra arrangemang ska arrangören följa folkhälsomyndighetens rekommendationer för antal och åtgärder. För mer information om detta hänvisas till respektive specialidrottsförbund samt Folkhälsomyndighetens webb.

Senast uppdaterad: 2021-12-22
Sidansvarig: Linnea Gustafsson
Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se