Kultur och fritid

Vi jobbar med det som gör livet värt att leva! Här hittar du information om fritidslivet, biblioteken, fritidsgårdarna och kulturlivet i Gagnefs kommun. Vi törs säga att det finns något för alla i vårt stora utbud.

 

Behovsprövat ekonomiskt stöd till föreningar i Gagnefs kommun med anledning av Corona-pandemin


Inledning


Under våren 2020 drabbades Sverige av Corona-pandemin. Restriktioner har införts av Folkhälsomyndigheten för att begränsa smittspridningen. Ett exempel på restriktioner är förbudet mot offentliga tillställningar med fler än 50 personer samt bestämmelser om att hålla avstånd, s k social distansering.

Detta har haft till följd att många planerade arrangemang som till exempel cuper, matcher, midsommarfirande, konserter, festivaler och utställningar har fått ställas in eller skjutas på framtiden.

Många ideella föreningar är beroende av inkomster från dessa arrangemang, vilket har lett till ekonomiska svårigheter för föreningslivet i hela Sverige och så även i Gagnefs kommun.

Vissa föreningar har anpassat sin verksamhet till rådande restriktioner, men därmed fått ökade kostnader eller minskade intäkter.

Det har funnits statliga stöd att söka för föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet, dels direkt till Riksidrottsförbundet, dels genom Dalarnas lokalavdelning av Riksidrottsförbundet

För verksamma inom kulturområdet har Kulturrådet administrerat statligt stöd och Region Dalarna har haft visst stöd som kunnat sökas.

Som ett komplement till det statliga och regionala stödet ger nu Gagnefs kommun ideella föreningar med verksamhet i kommunen, möjlighet att söka ett tillfälligt och behovsprövat stöd.

Syfte


Syftet med detta engångsstöd är att ge föreningslivet möjlighet att komma igenom den ekonomiskt svåra perioden orsakad av Corona-pandemin.

Stödet är alltså inte till för att täcka alla inkomstbortfall som drabbat föreningslivet, utan ska vara en möjlighet för föreningar som drabbas svårt ekonomiskt på grund av pandemin.

 

Vilka kan söka stödet?

Alla ideella föreningar som verkar i Gagnefs kommun

 

För vad kan man söka?

Man kan söka för omställning av verksamheten samt för akut ekonomisk situation. Man kan inte få kommunalt stöd för sådant som föreningen redan beviljats statligt eller regionalt bidrag.

 

Omställningsbidrag

De faktorer som bedöms för sökt omställningsbidrag är:

Hur ser föreningens samlade ekonomi ut?

Innebär lösningen ökade kostnader?

Hur stor är nyttan av lösningen, det vill säga kan fler delta med hjälp av aktuell lösning?

Har föreningen gjort egna ansträngningar för att öka intäkterna?

Vilken målgrupp gäller det?

 

Ekonomiskt akutbidrag

De faktorer som bedöms för ekonomiskt akutbidrag är:

Hur ser föreningens samlade ekonomi ut?

Hur stort är inkomstbortfallet?

Hur stora är de fasta kostnader som inte kan minskas?

Har föreningen gjort egna ansträngningar för att öka intäkterna eller minska kostnaderna?

Vilken målgrupp gäller det?

 

Hur stort är stödet?

Stödet är en omfördelning av redan budgeterade medel för föreningsbidrag. Då vissa arrangemang och annat inte genomförts, används nu i stället resterande budget för att stödja föreningar som drabbats hårt ekonomiskt av Corona-pandemin. Det finns inga mallar eller fastslagna beräkningsgrunder för detta tillfälliga stöd. Alla inkomna ansökningar
bedöms individuellt utefter föreningens förutsättningar.

 

Hur ansöker man?

Ansökan sker på särskild blankett. Klicka på länken:

https://gagnef.se/media/5810/blankett_akutbidrag_covid.pdf

Eller klicka på "Blankett (ifyllbar, samt för utskrift)" i högerspalten här!

 

Blanketten kan även hämtas på kommunbiblioteket i Björbo, Dala-Floda, Mockfjärd och Djurås.

Då handläggningstiden är ovanligt kort, ber vi er vare EXTRA NOGA med att fylla i alla uppgifter korrekt.

Ansökan skickas till

registrator@gagnef.se eller Registrator, Gagnefs kommun,

785 80 Gagnef senast 28/9

 

Beslut och utbetalning

Beslut om bidrag tas av Kultur- och fritidsnämnden 15/10 och utbetalning sker inom några dagar efter att mötesprotokollet justerats.

 


Senast uppdaterad: 2020-09-14
Sidansvarig: Eva Nordström