Demenssjuksköterska

Om du eller någon närstående har minnesproblem eller en demensdiagnos kan du vända dig till kommunens demenssjuksköterska för att få råd, stöd och vägledning.

Demenssjuksköterskan gör vid behov hembesök, har samtal och håller i anhöriggrupper.

Demenssjuksköterskan handleder också kommunens personal vid behov och är behjälplig vid biståndsutredningar eller när någon annan verksamhet inom kommunen behöver råd och stöd.

För dig som önskar träffa andra i samma situation finns samtalsgrupper.

Kontakt

Demenssjuksköterska
Monika Jansson
Telefon: 0241-15166
E-post: monika.jansson@gagnef.se