Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ansöker du om när du vill bygga nytt utanför detaljplanelagt område, på en tomt som inte är avstyckad. Det är miljö- och byggnadsnämnden som fattar beslut om förhandsbesked på ett av sina sammanträder.

I prövningen om ett förhandsbesked bedöms den tilltänkta platsen utifrån möjlighet till byggnation, hänsyn till landskapet och om det till exempel är möjligt att anordna trafik, vatten, avlopp och samhällsservice i övrigt.

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbeskedet togs. Om det går mer än två år mellan beslut om förhandsbesked och ansökan om bygglov, får du göra en ny ansökan om förhandsbesked.

Ansökan

När du ansöker om förhandsbesked krävs ett mindre ritningsunderlag än vid ansökan om bygglov. Det du behöver lämna in tillsammans med ansökan är en situationsplan över den aktuella fastigheten med markering över var de tänkta byggnationerna ska placeras.(om förhandsbeskedet innebär en avstyckning ska de nya fastighetsgränserna markeras på situationsplanen)

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Telefon- och besökstider

Telefontid kl 10-12 måndag – torsdag.

Alla besök ska förbokas.

Om byggnadsinspektörerna ej är nåbara kan du även ställa dina frågor via e-post.