Ändlösberg

Myrmark med orkidéer

I reservatet finns en varierad barrskog med små våtmarker. Du når området från en grusväg som går intill reservatsgränsen, eller så besöker du reservatet som en del i en tur längs vandringsleder i omgivningarna.

Runt bergstopparna och i norra delen av reservatet finns en höjdlägesskog. I den växer klen och kort gran och tall, där inslaget av gammal tall är stort. Här är klimatet lämpligt för hänglavar som garnlav, skägglav och violettgrå tagellav, och tjädern trivs i området.

I de frodigare sluttningarna åt sydost växer en granskog med inslag av björk, sälg och rönn. Mycket död ved ligger på marken vilket gynnar hotade vedsvamparter.

Många av de gamla träden har bohål lämpliga för pärluggla och sparvuggla samt skogens småfåglar. Även hackspettar trivs här och kan hitta föda, bla insekter, i de döda träden.

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 34 ha
Service: Strövstig. Vandringsled mellan Väckarbodarna och Lindbodarna som tangerar reservatsgränsen
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet eller +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen. Det går också att klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information eller bara klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig. OBS den här kartan är anpassad för att se på en datorskärm. Vill du kika på områdena i mobilen, surfplattan eller via kommunens externa karta direkt? Gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap och välj bland teman i temagruppen ”Naturreservat”

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se